Overlast en klachten

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of ervaart u overlast of heeft u een klacht? Op deze pagina leest u wat u dan kunt doen of hoe u een klacht kunt melden.

Lees wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Wij vragen u dat via dit formulier schriftelijk aan ons te melden. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en u daarna schriftelijk over onze oplossing informeren.

Dan kunt u de klacht melden bij de Klachtencommissie Zuid-Holland.
De commissie zal beoordelen of de klacht redelijk is en of wij er op de juiste manier mee omgegaan zijn.
U kunt de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland inschakelen, door het formulier in te vullen dat u hier vindt en op te sturen naar:

Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP DORDRECHT

Op de website van Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland vindt u het reglement.

Het advies van de Klachtencommissie is niet vatbaar voor bezwaar of beroep.
Op grond van het advies neemt LWW een besluit. Tegen dat besluit staat op grond van de klachtenprocedure geen bezwaar of beroep open.
Mocht u over het besluit van LWW niet tevreden zijn, dan is het in veel gevallen nog wel mogelijk om met een verzoekschrift een uitspraak van de Huurcommissie te vragen.
Zie daarover https://www.huurcommissie.nl/procedure.
Ook kunt u mogelijk een vordering instellen bij de kantonrechter.

Via het meldpunt ZorgWekkendGedrag kunt u een melding maken als u zich zorgen maakt om iemand. De melding kan het begin zijn van hulp waar behoefte aan is. Het gaat over niet-acute zaken. Bij acute crisis of gevaar is het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz. Meer informatie leest u op de website; https://www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl/

Klacht melden

Klik hier om uw klacht te melden via ons formulier.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten en overlastsituaties op te lossen.

Geluidsoverlast

Lees wat u kunt doen als u geluidsoverlast ervaart.

Hennep

Klik hier voor meer informatie over gevolgen en het melden van hennepteelt in de woning.