Overlast en klachten

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of ervaart u overlast of heeft u een klacht? Op deze pagina leest u wat u dan kunt doen of hoe u een klacht kunt melden.

Lees wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Wij vragen u dat via dit formulier schriftelijk aan ons te melden. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en u daarna schriftelijk over onze oplossing informeren.

Dan kunt u de klacht melden bij de Klachtencommissie Zuid-Holland.
De commissie zal beoordelen of de klacht redelijk is en of wij er op de juiste manier mee omgegaan zijn.
U kunt de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland inschakelen, door het formulier in te vullen dat u hier vindt en op te sturen naar:

Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP DORDRECHT

Hier vindt u het reglement van de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland.

Via het meldpunt ZorgWekkendGedrag kunt u een melding maken als u zich zorgen maakt om iemand. De melding kan het begin zijn van hulp waar behoefte aan is. Het gaat over niet-acute zaken. Bij acute crisis of gevaar is het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz. Meer informatie leest u op de website; https://www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl/

Klacht melden

Klik hier om uw klacht te melden via ons formulier.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten en overlastsituaties op te lossen.

Geluidsoverlast

Lees wat u kunt doen als u geluidsoverlast ervaart.

Hennep

Klik hier voor meer informatie over gevolgen en het melden van hennepteelt in de woning.