ANBI-instelling

Lek en Waard Wonen is een ANBI-instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich bijna helemaal inzet voor het algemeen belang.  
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hieronder vindt u de wettelijke publicatieplicht inzake onze ANBI-status.