Huurdersorganisatie

De huurders van Lek en Waard Wonen worden vertegenwoordigd door Huurdersstichting Langs de Lek. Deze huurdersorganisatie is voortgekomen uit een fusie tussen Huurdersstichting Lek en Waard Wonen en Stichting Huurdersbelang Streefkerk per 1 februari 2021.

De huurdersorganisatie behartigt de belangen van de huurders. U kunt hierbij denken aan alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. De huurdersorganisatie is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie en bepaalt zo mee het volkshuisvestingsbeleid. 

  • Bij bepaalde corporatiebesluiten, zoals fusies, geldt een instemmingsrecht voor de huurdersorganisatie.
  • De huurdersorganisatie zit aan tafel bij de bespreking van de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties.
  • De huurdersorganisatie heeft het recht commissarissen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen. Deze voordracht is bindend.

Website Huurdersorganisatie

Huurdersstichting Langs de Lek heeft ook een website.