Huurdersorganisatie

Lek en Waard Wonen heeft twee huurdersorganisaties: Huurdersstichting Lek en Waard Wonen (voortgekomen uit een fusie tussen de voormalige huurderorganisaties van Woningstichting Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen) en Stichting Huurdersbelang Streefkerk.

De huurdersorganisatie behartigt de belangen van de huurders. U kunt hierbij denken aan alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. De huurdersorganisatie is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie en bepaalt zo mee het volkshuisvestingsbeleid. 

 • Bij bepaalde corporatiebesluiten, zoals fusies, geldt een instemmingsrecht voor de huurdersorganisatie.
 • De huurdersorganisatie zit aan tafel bij de bespreking van de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties.
 • De huurdersorganisatie heeft het recht commissarissen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen. Deze voordracht is bindend.

Het bestuur van Huurdersstichting Lek en Waard Wonen bestaat uit:

 • Dhr. D.H. de Kock, voorzitter
 • Dhr. H. Otten, vicevoorzitter
 • Mevr. N. Elzinga, secretaris
 • Dhr. P. Dzon, penningmeester
 • Mevr. N. den Boer, lid

Het bestuur van Stichting Huurdersbelang Streefkerk bestaat uit:

 • Dhr. R. Vos, voorzitter
 • Dhr. P. van Andel, secretaris
 • Mevr. A. Slob, lid

Dan kunt u contact opnemen met:
de heer D.H. de Kock

Tel.nr.: 06-53367173
Email: info@hs-lww.nl

Website Huurdersorganisatie

De Huurdersstichting Lek en Waard Wonen heeft ook een website.