Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten en overlastsituaties op te lossen. Getrainde vrijwilligers, ‘de buurtbemiddelaars’, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen u en uw buren. Ze proberen de partijen met elkaar in gesprek te brengen en hen zelf een oplossing te laten bedenken die voor beide partijen aanvaardbaar is.

U kunt denken aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding, vuilnis in het trappenhuis, etc. In situaties waarbij sprake is van buitensporige agressie of alcohol en drugsproblemen kunt u niet terecht bij buurtbemiddeling. Daarvan kunt u een melding doen bij de politie.

Wij verzorgen buurtbemiddeling voor iedereen die met zijn/haar buren op betere voet verder wil. U hoeft voor onze inzet niets te betalen. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en dat u daar ook aan meewerkt.

De voordelen van buurtbemiddeling zijn dat u en uw buren:
— problemen oplossen voordat de situatie uit de hand loopt;
— zelf de beste oplossing bedenken voor uw conflict;
— werken aan een gezamenlijk belang;
— in de toekomst prettiger met elkaar om kunnen gaan.