Veelgestelde vragen

Huren/kopen

Ik of mijn partner verlaat de woning. Wat heeft Lek en Waard Wonen nodig?

Staat u beide op het huurcontract? Dan bent u verplicht ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de wijziging.
Wij hebben van beide een schriftelijke bevestiging nodig, voorzien van beide handtekeningen.

Bent u geen medehuurder, maar inwonend? Dan moet u de woning verlaten.

Hoe meld ik een huurder aan die 50 jaar huurt?

Aanmelden kan telefonisch of per mail.
Jaarlijks proberen we een passende verrassing te organiseren voor de aangemelde huurders.

Welke inkomensgrenzen gelden om te reageren op woningen in 2021?

Voor een groter, duidelijkere overzicht, klik op de afbeelding en u wordt doorverwezen naar de site van Woongaard.

Kom ik in aanmerking voor een urgentieverklaring?

Een urgentieverklaring is een verklaring waarmee met voorrang gereageerd kan worden op woningen in Woongaard.
Binnen de gemeente Molenlanden wordt deze verklaring afgegeven door de gemeente zelf.
Deze voorrang kan worden verleend op basis van een sociale of medische noodzaak.
Wat precies valt onder medische of sociaal-maatschappelijke noodzaak wordt omschreven in de urgentiewijzer van de gemeente Molenlanden.

Deze urgentiewijzer kunt u vinden via deze website: https://www.molenlanden.nl/urgentie-woonruimte

Om de urgentie te verkrijgen zijn de volgende minimale eisen gesteld:
– Uw situatie mag niet omschreven staan in het overzicht ‘Geen Urgentie’ in de Urgentiewijzer;
– U staat minimaal een half jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Molenlanden, Gorinchem, Hardinxveld- Giessendam of Vijfherenlanden;
– U beschikt over een zelfstandige woonruimte;
– U bent 18 jaar of ouder
– Er is buiten uw eigen schuld sprake van een onthoudbare woonsituatie of dreigende dakloosheid, waarbij op korte termijn het toewijzen van een andere woning de enige oplossing is.

Voor vragen over het verkrijgen van urgentie kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente Molenlanden via telefoonnummer 088- 75 15 100 of via sociaalloket@jouwgemeente.nl

Contact

Wat zijn de telefoonnummers van de storingsdiensten die ik zelf mag bellen?

U mag zelf bellen voor;

  • verstopping
    Van de Velden riolering (010) 411 30 15 als u een service abonnement heeft.
  • glasschade
    de Samenwerking (0800) 02 26 100
  • storingen aan de CV ketel (geen warmwater en thermostaat/radiatoren)
    de Werkendamse verwarmingscentrale (0183) 50 27 55

Onderhoud

Door een lekkage heb ik schade. Wie vergoedt deze schade?

Sommige kosten voor herstelwerkzaamheden kunt u verhalen op uw eigen inboedelverzekering.
Mocht uw verzekering uw aanvraag afwijzen, zorgt u er dan voor dat u dat schriftelijk bevestigd krijgt.
Als u ons deze bevestiging overhandigd, zullen wij beoordelen of wij u verder kunnen helpen.

Zijn de keukens van Lek en Waard Wonen voorzien van een aansluiting voor een inductiekookplaat?

Nee de keukens van Lek en Waard Wonen zijn niet standaard voorzien van een perilex aansluiting (inductiekookplaat).
Bij het renoveren/vervangen van de keuken gaat Lek en Waard Wonen deze aansluiting plaatsen.
Wilt u eerder over gaan op elektrisch koken? Dan kunt u contact met ons opnemen en bespreken wij met u de mogelijkheden.

Heeft Lek en Waard Wonen loden leidingen?

Loden waterleidingen waren gebruikelijk in woningen met een bouwjaar tot 1945. In woningen gebouwd tussen 1945 en 1960 zitten mogelijk nog loden leidingen.

In de woningen van Lek en Waard Wonen heeft onze loodgieter nog nooit loden leidingen aangetroffen. Wij gaan er dus van uit dat wij die niet meer hebben!

Voor meer informatie of indien huurders het vermoeden hebben dat er wel loden leidingen in hun woning zitten kan contact opgenomen worden met Rick Pijper.
Rick Pijper is bereikbaar op telefoonnummer (0184) 68 81 81 of u kunt mailen naar r.pijper@lwwonen.info.

Wie maakt de goten schoon?

Deze actie is voor Lek en Waard Wonen. Vroeger was dit anders en had de corporatie een ladder te leen.
Elk jaar worden een aantal straten geselecteerd voor het reinigen van de goten. Zo probeert Lek en Waard om de drie jaar elke goot te reinigen.
Mocht de goot tussendoor verstopt zijn of overlopen, geef ons dan een seintje.

Levert Lek en Waard strooizout?

Het is mogelijk voor onder andere de (55+ appartementen) hoogbouw. Als binnen het complex een bewoner zich hiervoor inzet, kan contact opgenomen worden met Lek en Waard Wonen. De opzichter beoordeelt uw verzoek.

Water onder het kruipluik een probleem?

In principe is het geen probleem als er grondwater in de kruipruimte staat. Bij het opnemen van de watermeters valt dit u waarschijnlijk op, omdat u deze ruimte niet vaak opent.
Is het helder water dat niet stinkt, dan is geen actie nodig.
Is het water troebel en stinkt het, dan is het advies om contact op te nemen met Lek en Waard Wonen.

 

Mag ik een airco installeren?

Er bestaan twee verschillende soorten airco’s: een mobiele airco en een vaste airco met binnen- en/of buitenunit. Deze unit is constructief verbonden met de woning. Een mobiele airco kunt u zonder toestemming installeren. Let wel dat hierbij geen gat in de buitengevel geboord mag worden voor de afvoerslang. Om een vaste airco-unit aan de gevel te (laten) plaatsen heeft u toestemming van Lek en Waard Wonen nodig.

Deze toestemming kunt u verkrijgen door een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) aanvraag in te dienen. Zodra deze aanvraag bij ons binnen is, zullen wij u binnen twee weken informeren of u wel/geen toestemming krijgt om de airco te installeren.

Wanneer u akkoord krijgt op uw aanvraag, betreft dit een tijdelijk akkoord. U krijgt dus tijdelijk toestemming om de airco te (laten) installeren. Tijdelijk betekent: tot het moment dat u de woning verlaat. Op het moment dat u de woning verlaat dient de airco nl. verwijderd te worden. De airco kan bij het verlaten van de woning wel ter overname aangeboden worden aan de nieuwe huurder. Let wel op dat hierbij de airco volledig en inclusief onderhoud door de nieuwe huurder overgenomen moet worden.

Een paar andere belangrijke aspecten met betrekking tot het (laten) installeren van een vaste airco zijn:
– De buitenunit van de airco mag niet aan de voorzijde van de woning zichtbaar zijn.
– Er mag geen onherstelbare en/of moeilijk herstelbare schade ontstaan, bijvoorbeeld door het boren in kunststof kozijnen.
– Er moet rekening mee gehouden worden dat de onderhoudswerkzaamheden van Lek en Waard Wonen mogelijk blijven.
– U bent zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van de airco.

Sinds april 2021 zijn nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking.
Dit betekent dat airco’s niet meer dan 40 dB geluid mogen produceren bij uw buren.

Naast de bovengenoemde voorwaarden krijgt u bij toestemming de algemene voorwaarden voor zelf aangebrachte voorzieningen overhandigd.

Ik verwacht binnenkort dat mijn woning onderhouden wordt, hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben?

Op onze website kunt u zien wanneer het planmatige onderhoud plaats vindt.
Onder planmatig onderhoud vallen terugkerende werkzaamheden zoals schilderwerk, goten schoonmaken, controle van hang- en sluitwerk of bijvoorbeeld het herstellen van voegen.

U kunt hier klikken om de planning voor dit jaar in te zien.

Wat kan Lek en Waard Wonen voor mij doen tegen ongedierte ?

Kakkerlakken en naaktslakken:

Als u last heeft van kakkerlakken of veel naaktslakken in de woning, kunt u contact met ons opnemen voor de bestrijding.

Wespen, muizen, ratten:
Als u last heeft van wespen, muizen, ratten enzovoort en u bent lid van het serviceabonnement, dan kunt u contact met ons opnemen en zetten wij de bestrijding in gang.
Als u geen lid bent van het serviceabonnement, dan moet u zelf voor de bestrijding zorgen.

Help! Ik heb ongedierte in mijn woning, wat kan ik daartegen doen?

Wespen(nest):

Als u lid bent van het service abonnement zetten wij de bestrijding in gang.

Mieren:

Mieren komen vaak af op voedingsmiddelen. Let er daarom op dat u uw voedingsmiddelen goed afsluit en uw keuken schoonhoudt. U kunt mieren bestrijden met middelen die te koop zijn bij de drogist, tuincentra of bouwmarkten.

Broedende vogels:

Het broedseizoen verschilt per vogelsoort. Volgens de Flora- en faunawet mogen wij, als vogels bezig zijn met broeden, geen verstorende werkzaamheden aan de woning doen. Uitzondering is als de volksgezondheid in gevaar komt, bijvoorbeeld bij een nest in een rookgasafvoer. Dan kunt u ons bellen. Heeft u last van een nest buiten het broedseizoen? Neem dan contact met ons op.

Zilvervisjes:

Een zilvervisje is een kruipend, zilverachtig glanzend insect. Zilvervisjes komen vaak voor in vochtige en goed geïsoleerde woningen. Ook komen zilvervisjes af op stapels kranten en tijdschriften. ​De bestrijding van zilvervisjes moet u zelf regelen. U kunt ze bestrijden door lokaas te gebruiken. Er zijn verschillende middelen bij het tuincentrum en de bouwmarkt te koop. Goed ventileren helpt ook bij het voorkomen van zilvervisjes.

Vlooien:

U kunt de vlooien bestrijden met middelen die u koopt bij tuincentrum of bouwmarkt. De bestrijding moet u zelf regelen.

Motmuggen:

Motmuggen kunnen een signaal zijn voor een rioolprobleem. Neem contact met ons op, dan komt een opzichter langs om te kijken of dit het geval is. Het toilet doorspoelen ook tijdens de vakantieperiode kan dit probleem voorkomen.

Muizen:

Het kan voorkomen dat u last heeft van muizen in uw woning. Muizen kunnen schade veroorzaken aan uw woning en voedselvoorraad. Ook kunnen ze ziektes veroorzaken. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat uw woning weer muisvrij wordt. Het bestrijden van muizen is uw eigen verantwoordelijkheid. Muizen komen vaak af op etensresten. Let erop dat u uw woning schoonhoudt. Sluit verpakkingen van voedsel goed af of bewaar aangebroken verpakkingen in afsluitbare bussen of voorraadblikken. Om muizen te bestrijden, kunt u muizenvallen of gif aanschaffen. Neem dan contact op met een gespecialiseerde ongediertebestrijder. Als u lid bent van het service abonnement zetten wij de bestrijding in gang.

Ratten:

Als u lid bent van het service abonnement zetten wij de bestrijding in gang.

Grasvliegjes:

In het najaar zijn grasvliegjes een bekend verschijnsel. De enige oplossing is opzuigen met een stofzuiger. De vliegjes leven niet langer dan een week en gaan daarna dood.

Kakkerlakken:

Kakkerlakken planten zich snel voort, hierdoor kan er een plaag ontstaan die mogelijk gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Om die reden bent u verplicht contact met ons op te nemen wanneer u een kakkerlak ziet.     Wij zetten dan de bestrijding in gang.

Slakken:

Probeer te bedenken waar de slakken vandaan komen. Dicht alle gaten en kieren in de woning met kit. Slakken komen op vocht af, ventileer ruimtes om ze minder vochtig te maken. Tuincentra en bouwmarkten verkopen bestrijdingsmiddelen. Lukt dit niet neem dan contact met ons op.

Zonnepanelen

Worden de zonnepanelen meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging?

Nee. Na de installatie van zonnepanelen betaalt u maandelijks een bijdrage per paneel. 
Dit component wordt niet meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging. Ook heeft het geen gevolgen bij uw berekening voor huurtoeslag.

Maakt Lek en Waard de zonnepanelen schoon?

Nee. Zodra de zonnepanelen door de vakmannen geïnstalleerd zijn, hoeft u niet meer naar de zonnepanelen om te kijken. U hoeft de zonnepanelen ook niet schoon te maken. De panelen zijn voorzien van een slimme coating. Hier blijft geen vuil op plakken. Na een regenbui zijn de panelen vanzelf weer schoon.

Hoeveel zonnepanelen komen er op mijn dak?

Elke woning is geschouwd. Er is gekeken naar het dakoppervlak, de zonligging en de aanwezigheid van een dakkapel, dakraam of een rookgasafvoer. Afhankelijk daarvan is uitgerekend hoeveel panelen er op de woning passen. Er worden minimaal 6, en maximaal 8 panelen geïnstalleerd. 
Er wordt niet gekeken naar de huishoudsamenstelling. 

Kan ik minder zonnepanelen laten installeren?

Nee, dit is niet mogelijk. Lek en Waard Wonen installeert zoveel mogelijk panelen op het dak van de woning. De verwachting is dat in de (nabije) toekomst steeds minder gebruik gemaakt gaat worden van gas, en meer van stroom. Denk hierbij aan het koken op inductie. Of: wanneer uw cv-ketel vervangen wordt, krijgt u een hybride cv-ketel. Bij het installeren van het aantal panelen op uw woning wordt daarom niet gekeken naar het aantal kWh stroom wat u momenteel gebruikt. 
Een voordeel is dat u nu nog steeds een vergoeding krijgt voor het aantal kWh stroom die u teruglevert aan het net. 

Hoelang duurt de montage?

De installateurs zijn per woning ongeveer een halve dag bezig om de zonnepanelen te leveren en te installeren. Zodra de zonnepanelen in werking zijn wordt door Wocozon de installatie aangemeld bij uw energieleverancier. Dit hoeft u niet zelf te doen. 

Wat is een omvormer?

De energie uit de zonnepanelen wordt via de omvormer naar de meterkast geleid. Deze omvormer komt op uw dak. Een omvormer maakt geen herrie. 

Wat gebeurt er als ik de huur opzeg?

Tot op uw laatste huurdag betaalt u nog huur en dus ook voor de zonnepanelen; na die dag niet meer. De panelen horen bij de woning; u mag ze niet meenemen. De woning wordt aan de nieuwe huurder aangeboden inclusief de zonnepanelen.

Hoelang gaan zonnepanelen mee?

Na ongeveer 20 jaar zijn de zonnepanelen afgeschreven. Daarna zullen de panelen vervangen gaan worden. 

Wat is het verschil tussen salderen en terugleveren?

Stel, u wekt 500 kWh op. Als u in een jaar 2500 kWh stroom hebt verbruikt, kunt u hier de opgewekte 500 kWh vanaf halen. Dit heet salderen. Daarna blijft er nog 2000 kWh over. Deze betaalt u aan uw energieleverancier. Wanneer u meer stroom opwekt dat u kunt gebruiken, kunt u deze terugleveren aan het openbare net. Hiervoor ontvangt u een terugleververgoeding

Moet mijn energiemeter vervangen worden?

Sommige meterkasten zijn nog niet geschikt. Soms moet er een groep bij, of is er nog geen digitale elektrameter aanwezig. De installateurs maken uw meterkast geschikt voordat de zonnepanelen geïnstalleerd worden. Een slimme meter is aan te raden, omdat deze uitermate geschikt is voor de teruglevering van stroom. Heeft u nog geen slimme meter? Vraag deze aan bij netbeheerder Stedin.

Was deze
informatie nuttig
voor u?