Veelgestelde vragen

Contact

Wat zijn de telefoonnummers van de storingsdiensten die ik zelf mag bellen?

U mag zelf bellen voor;

 • verstopping
  Van de Velden riolering (010) 411 30 15 als u een service abonnement heeft.
 • glasschade
  de Samenwerking (0800) 02 26 100
 • storingen aan de CV ketel (geen warmwater en thermostaat/radiatoren)
  de Werkendamse verwarmingscentrale (0183) 50 27 55

Huren

Ik of mijn partner verlaat de woning. Wat heeft Lek en Waard Wonen nodig?

Staat u beide op het huurcontract? Dan bent u verplicht ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de wijziging.
Wij hebben van beide een schriftelijke bevestiging nodig, voorzien van beide handtekeningen.

Bent u geen medehuurder, maar inwonend? Dan moet u de woning verlaten.

Kom ik in aanmerking voor een urgentieverklaring?

Een urgentieverklaring is een verklaring waarmee met voorrang gereageerd kan worden op woningen in Woongaard.
Binnen de gemeente Molenlanden wordt deze verklaring afgegeven door de gemeente zelf.
Deze voorrang kan worden verleend op basis van een sociale of medische noodzaak.
Wat precies valt onder medische of sociaal-maatschappelijke noodzaak wordt omschreven in de urgentiewijzer van de gemeente Molenlanden.

Deze urgentiewijzer kunt u vinden op de website van gemeente Molenlanden.

Voor vragen over het verkrijgen van urgentie kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente Molenlanden via telefoonnummer 088- 75 15 100 of via sociaalloket@jouwgemeente.nl

Is de milieupas persoongebonden of gekoppeld aan het adres?

De milieupas heeft een chip met een uniek nummer dat gekoppeld is aan het adres.
Op de pas staan geen persoonlijke informatie. De milieupas hoort bij de woning. Laat daarom de pas achter als u gaat verhuizen.

Meer veelgestelde vragen over de milieupas leest u op de website van Waardlanden.

Onderhoud

Door een lekkage heb ik schade. Wie vergoedt deze schade?

Sommige kosten voor herstelwerkzaamheden kunt u verhalen op uw eigen inboedelverzekering.
Mocht uw verzekering uw aanvraag afwijzen, zorgt u er dan voor dat u dat schriftelijk bevestigd krijgt.
Als u ons deze bevestiging overhandigd, zullen wij beoordelen of wij u verder kunnen helpen.

Zijn de keukens van Lek en Waard Wonen voorzien van een aansluiting voor een inductiekookplaat?

Nee de keukens van Lek en Waard Wonen zijn niet standaard voorzien van een perilex aansluiting (inductiekookplaat).
Bij het renoveren/vervangen van de keuken gaat Lek en Waard Wonen deze aansluiting plaatsen.
Wilt u eerder over gaan op elektrisch koken? Dan kunt u contact met ons opnemen en bespreken wij met u de mogelijkheden.

Heeft Lek en Waard Wonen loden leidingen?

Loden waterleidingen waren gebruikelijk in woningen met een bouwjaar tot 1945. In woningen gebouwd tussen 1945 en 1960 zitten mogelijk nog loden leidingen.

In de woningen van Lek en Waard Wonen heeft onze loodgieter nog nooit loden leidingen aangetroffen. Wij gaan er dus van uit dat wij die niet meer hebben!

Voor meer informatie of indien huurders het vermoeden hebben dat er wel loden leidingen in hun woning zitten kan contact opgenomen worden met Rick Pijper.
Rick Pijper is bereikbaar op telefoonnummer (0184) 68 81 81 of u kunt mailen naar r.pijper@lwwonen.info.

Wie maakt de goten schoon?

Deze actie is voor Lek en Waard Wonen. Vroeger was dit anders en had de corporatie een ladder te leen.
Elk jaar worden een aantal straten geselecteerd voor het reinigen van de goten. Zo probeert Lek en Waard om de drie jaar elke goot te reinigen.
Mocht de goot tussendoor verstopt zijn of overlopen, geef ons dan een seintje.

Levert Lek en Waard strooizout?

Het is mogelijk voor onder andere de (55+ appartementen) hoogbouw. Als binnen het complex een bewoner zich hiervoor inzet, kan contact opgenomen worden met Lek en Waard Wonen. De opzichter beoordeelt uw verzoek.

Water onder het kruipluik een probleem?

In principe is het geen probleem als er grondwater in de kruipruimte staat. Bij het opnemen van de watermeters valt dit u waarschijnlijk op, omdat u deze ruimte niet vaak opent.
Is het helder water dat niet stinkt, dan is geen actie nodig.
Is het water troebel en stinkt het, dan is het advies om contact op te nemen met Lek en Waard Wonen.

 

Mag ik een airco installeren?

Er bestaan twee verschillende soorten airco’s: een mobiele airco en een vaste airco met binnen- en/of buitenunit. Deze unit is constructief verbonden met de woning. Een mobiele airco kunt u zonder toestemming installeren. Let wel dat hierbij geen gat in de buitengevel geboord mag worden voor de afvoerslang. Om een vaste airco-unit aan de gevel te (laten) plaatsen heeft u toestemming van Lek en Waard Wonen nodig.

Deze toestemming kunt u verkrijgen door een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) aanvraag in te dienen. Zodra deze aanvraag bij ons binnen is, zullen wij u binnen twee weken informeren of u wel/geen toestemming krijgt om de airco te installeren.

Wanneer u akkoord krijgt op uw aanvraag, betreft dit een tijdelijk akkoord. U krijgt dus tijdelijk toestemming om de airco te (laten) installeren. Tijdelijk betekent: tot het moment dat u de woning verlaat. Op het moment dat u de woning verlaat dient de airco nl. verwijderd te worden. De airco kan bij het verlaten van de woning wel ter overname aangeboden worden aan de nieuwe huurder. Let wel op dat hierbij de airco volledig en inclusief onderhoud door de nieuwe huurder overgenomen moet worden.

Een paar andere belangrijke aspecten met betrekking tot het (laten) installeren van een vaste airco zijn:
– De buitenunit van de airco mag niet aan de voorzijde van de woning zichtbaar zijn.
– Er mag geen onherstelbare en/of moeilijk herstelbare schade ontstaan, bijvoorbeeld door het boren in kunststof kozijnen.
– Er moet rekening mee gehouden worden dat de onderhoudswerkzaamheden van Lek en Waard Wonen mogelijk blijven.
– U bent zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van de airco.

Sinds april 2021 zijn nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking.
Dit betekent dat airco’s niet meer dan 40 dB geluid mogen produceren bij uw buren.

Naast de bovengenoemde voorwaarden krijgt u bij toestemming de algemene voorwaarden voor zelf aangebrachte voorzieningen overhandigd.

Ik verwacht binnenkort dat mijn woning onderhouden wordt, hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben?

Op onze website kunt u zien wanneer het planmatige onderhoud plaats vindt.
Onder planmatig onderhoud vallen terugkerende werkzaamheden zoals schilderwerk, goten schoonmaken, controle van hang- en sluitwerk of bijvoorbeeld het herstellen van voegen.

U kunt hier klikken om de planning voor dit jaar in te zien.

Wat kan Lek en Waard Wonen voor mij doen tegen ongedierte ?

Kakkerlakken en naaktslakken:

Als u last heeft van kakkerlakken of veel naaktslakken in de woning, kunt u contact met ons opnemen voor de bestrijding.

Wespen, muizen, ratten:
Als u last heeft van wespen, muizen, ratten enzovoort en u bent lid van het serviceabonnement, dan kunt u contact met ons opnemen en zetten wij de bestrijding in gang.
Als u geen lid bent van het serviceabonnement, dan moet u zelf voor de bestrijding zorgen.

Help! Ik heb ongedierte in mijn woning, wat kan ik daartegen doen?

Wespen(nest):

Als u lid bent van het service abonnement zetten wij de bestrijding in gang.

Mieren:

Mieren komen vaak af op voedingsmiddelen. Let er daarom op dat u uw voedingsmiddelen goed afsluit en uw keuken schoonhoudt. U kunt mieren bestrijden met middelen die te koop zijn bij de drogist, tuincentra of bouwmarkten.

Broedende vogels:

Het broedseizoen verschilt per vogelsoort. Volgens de Flora- en faunawet mogen wij, als vogels bezig zijn met broeden, geen verstorende werkzaamheden aan de woning doen. Uitzondering is als de volksgezondheid in gevaar komt, bijvoorbeeld bij een nest in een rookgasafvoer. Dan kunt u ons bellen. Heeft u last van een nest buiten het broedseizoen? Neem dan contact met ons op.

Zilvervisjes:

Een zilvervisje is een kruipend, zilverachtig glanzend insect. Zilvervisjes komen vaak voor in vochtige en goed geïsoleerde woningen. Ook komen zilvervisjes af op stapels kranten en tijdschriften. ​De bestrijding van zilvervisjes moet u zelf regelen. U kunt ze bestrijden door lokaas te gebruiken. Er zijn verschillende middelen bij het tuincentrum en de bouwmarkt te koop. Goed ventileren helpt ook bij het voorkomen van zilvervisjes.

Vlooien:

U kunt de vlooien bestrijden met middelen die u koopt bij tuincentrum of bouwmarkt. De bestrijding moet u zelf regelen.

Motmuggen:

Motmuggen kunnen een signaal zijn voor een rioolprobleem. Neem contact met ons op, dan komt een opzichter langs om te kijken of dit het geval is. Het toilet doorspoelen ook tijdens de vakantieperiode kan dit probleem voorkomen.

Muizen:

Het kan voorkomen dat u last heeft van muizen in uw woning. Muizen kunnen schade veroorzaken aan uw woning en voedselvoorraad. Ook kunnen ze ziektes veroorzaken. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat uw woning weer muisvrij wordt. Het bestrijden van muizen is uw eigen verantwoordelijkheid. Muizen komen vaak af op etensresten. Let erop dat u uw woning schoonhoudt. Sluit verpakkingen van voedsel goed af of bewaar aangebroken verpakkingen in afsluitbare bussen of voorraadblikken. Om muizen te bestrijden, kunt u muizenvallen of gif aanschaffen. Neem dan contact op met een gespecialiseerde ongediertebestrijder. Als u lid bent van het service abonnement zetten wij de bestrijding in gang.

Ratten:

Als u lid bent van het service abonnement zetten wij de bestrijding in gang.

Grasvliegjes:

In het najaar zijn grasvliegjes een bekend verschijnsel. De enige oplossing is opzuigen met een stofzuiger. De vliegjes leven niet langer dan een week en gaan daarna dood.

Kakkerlakken:

Kakkerlakken planten zich snel voort, hierdoor kan er een plaag ontstaan die mogelijk gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Om die reden bent u verplicht contact met ons op te nemen wanneer u een kakkerlak ziet.     Wij zetten dan de bestrijding in gang.

Slakken:

Probeer te bedenken waar de slakken vandaan komen. Dicht alle gaten en kieren in de woning met kit. Slakken komen op vocht af, ventileer ruimtes om ze minder vochtig te maken. Tuincentra en bouwmarkten verkopen bestrijdingsmiddelen. Lukt dit niet neem dan contact met ons op.

Algemeen

Ik of mijn partner verlaat de woning. Wat heeft Lek en Waard Wonen nodig?

Staat u beide op het huurcontract? Dan bent u verplicht ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de wijziging.
Wij hebben van beide een schriftelijke bevestiging nodig, voorzien van beide handtekeningen.

Bent u geen medehuurder, maar inwonend? Dan moet u de woning verlaten.

Hoe herken je ouderenmishandeling?

Deze vorm van huiselijk geweld is lastig te herkennen. Een maatschappelijk probleem dat vaak achter de voordeur gebeurt.
Onderstaande afbeelding geeft meer informatie over het herkennen en handelen.

Hoe kom ik aan een verhuurderverklaring?

Als u een aanbieding heeft gekregen voor een andere huurwoning, dan wordt meestal gevraagd om een verhuurderverklaring.
Deze verklaring kunt u telefonisch of per mail bij ons aanvragen. U ontvangt binnen één werkdag de verklaring van ons op de mail of per post.

Zonnepanelen

Worden de zonnepanelen meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging?

Nee. Na de installatie van zonnepanelen betaalt u maandelijks een bijdrage per paneel. 
Dit component wordt niet meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging. Ook heeft het geen gevolgen bij uw berekening voor huurtoeslag.

Maakt Lek en Waard de zonnepanelen schoon?

Nee. Zodra de zonnepanelen door de vakmannen geïnstalleerd zijn, hoeft u niet meer naar de zonnepanelen om te kijken. U hoeft de zonnepanelen ook niet schoon te maken. De panelen zijn voorzien van een slimme coating. Hier blijft geen vuil op plakken. Na een regenbui zijn de panelen vanzelf weer schoon.

Hoeveel zonnepanelen komen er op mijn dak?

Elke woning is geschouwd. Er is gekeken naar het dakoppervlak, de zonligging en de aanwezigheid van een dakkapel, dakraam of een rookgasafvoer. Afhankelijk daarvan is uitgerekend hoeveel panelen er op de woning passen. Er worden minimaal 6, en maximaal 8 panelen geïnstalleerd. 
Er wordt niet gekeken naar de huishoudsamenstelling. 

Kan ik minder zonnepanelen laten installeren?

Nee, dit is niet mogelijk. Lek en Waard Wonen installeert zoveel mogelijk panelen op het dak van de woning. De verwachting is dat in de (nabije) toekomst steeds minder gebruik gemaakt gaat worden van gas, en meer van stroom. Denk hierbij aan het koken op inductie. Of: wanneer uw cv-ketel vervangen wordt, krijgt u een hybride cv-ketel. Bij het installeren van het aantal panelen op uw woning wordt daarom niet gekeken naar het aantal kWh stroom wat u momenteel gebruikt. 
Een voordeel is dat u nu nog steeds een vergoeding krijgt voor het aantal kWh stroom die u teruglevert aan het net. 

Hoelang duurt de montage?

De installateurs zijn per woning ongeveer een halve dag bezig om de zonnepanelen te leveren en te installeren. Zodra de zonnepanelen in werking zijn wordt door Wocozon de installatie aangemeld bij uw energieleverancier. Dit hoeft u niet zelf te doen. 

Wat is een omvormer?

De energie uit de zonnepanelen wordt via de omvormer naar de meterkast geleid. Deze omvormer komt op uw dak. Een omvormer maakt geen herrie. 

Wat gebeurt er als ik de huur opzeg?

Tot op uw laatste huurdag betaalt u nog huur en dus ook voor de zonnepanelen; na die dag niet meer. De panelen horen bij de woning; u mag ze niet meenemen. De woning wordt aan de nieuwe huurder aangeboden inclusief de zonnepanelen.

Hoelang gaan zonnepanelen mee?

Na ongeveer 20 jaar zijn de zonnepanelen afgeschreven. Daarna zullen de panelen vervangen gaan worden. 

Wat is het verschil tussen salderen en terugleveren?

Stel, u wekt 500 kWh op. Als u in een jaar 2500 kWh stroom hebt verbruikt, kunt u hier de opgewekte 500 kWh vanaf halen. Dit heet salderen. Daarna blijft er nog 2000 kWh over. Deze betaalt u aan uw energieleverancier. Wanneer u meer stroom opwekt dat u kunt gebruiken, kunt u deze terugleveren aan het openbare net. Hiervoor ontvangt u een terugleververgoeding

Moet mijn energiemeter vervangen worden?

Sommige meterkasten zijn nog niet geschikt. Soms moet er een groep bij, of is er nog geen digitale elektrameter aanwezig. De installateurs maken uw meterkast geschikt voordat de zonnepanelen geïnstalleerd worden. Een slimme meter is aan te raden, omdat deze uitermate geschikt is voor de teruglevering van stroom. Heeft u nog geen slimme meter? Vraag deze aan bij netbeheerder Stedin.

Vogelnestjes onder de zonnepanelen: verwijderen of laten zitten?

Misschien maakt u zich zorgen over het feit dat er vogels onder uw zonnepanelen zijn gekropen.
Veel vogels vinden het niet prettig om onder zonnepanelen te nestelen. Zij vinden het er veel te warm.
Mocht er toch een vogelnest aanwezig zijn is dit niet meteen brandgevaarlijk. Onder de zonnepanelen die wij installeren zitten geen vlambogen. Ook komen er geen vonken vrij waardoor een eventueel nestje in brand kan vliegen. Het wordt ook niet zo warm dat een nest ineens vlam vat. Tijdens flink warme dagen zullen de eitjes die vogels leggen onder de panelen niet uitkomen. Het is veel te warm om te eicel te laten ontkiemen.
Lek en Waard Wonen neemt hierom geen maatregelen zoals het aanbrengen van vogelwering. Wilt u toch een constructie aan laten brengen rondom de panelen? Dan kunt u zelf contact opnemen met Wocozon. Zij sturen een partij bij u langs. De kosten hiervan zijn voor uzelf.

Let op: Tijdens het broedseizoen in het zelfs verboden om vogelnesten te verwijderen. Het broedseizoen loopt van april tot en met september.
Een vogelnestje kunt u (na het broedseizoen) gewoon laten zitten. De takjes waaien er meestal vanzelf onderuit.

CV-ketel

Mijn CV-ketel moet bijgevuld worden, hoe werkt dat precies?

Geeft u een thermostaat of CV ketel een melding dat er bijgevuld moet worden? Dan is de waterdruk te laag.
Logisch dat niet iedereen weet hoe dit werkt. In onderstaand filmpje legt een CV monteur van Kemkes (hier maakt de WVC deel vanuit) u uit hoe het werkt.

https://www.youtube.com/watch?v=D45wcq1uGV0

Mijn boiler geeft geen warmwater. Bij wie moet ik dit melden?

Heeft u geen warmwater en huurt u een boiler? Lek en Waard Wonen heeft geen boilers in bezit.
Dan huurt u waarschijnlijk dit apparaat van Eneco. De storing meldt u direct aan Tempus, een afdeling van Eneco (088) 895 50 000.

Belangrijk: voor het huren van een boiler, sluit u apart een overeenkomst af met Eneco.

Wie onderhoud mijn CV-ketel?

Wij onderhouden uw CV-ketel. Elke twee jaar krijgt u een bericht van de Werkendamse Verwarmingcentrale wanneer dit uitgevoerd gaat worden.

Is er een storing? Dan kunt u direct bellen naar de Werkendamse Verwarmingscentrale (0183) 50 27 55. Zijn helpen u verder.
Moet de CV-ketel bijgevuld worden? Bekijk dan het instructiefilmpje (zie vraag bijvullen).

Camera – video deurbel

Is het toegestaan om een camera of slimme deurbel te plaatsen?

Meestal mag dat, maar er gelden wel regels voor het bevestigen ervan. Een camera of video deurbel kan inbreuk maken op de privacy van uw buren. Daarom mag u deze niet zomaar overal plaatsen.

U heeft onze toestemming nodig voordat u een camera of video deurbel plaatst
Toestemming vraagt u aan via onze website: : Aanvraagformulier: camera of video deurbel plaatsen regelen – Lek en Waard Wonen (lwwonen.info)
Lees onderstaande regels goed door voordat u toestemming vraagt en de camera of video deurbel plaatst. Zo weet u hoe en waar u een camera of video deurbel mag plaatsen.

Regels plaatsen camera of video deurbel (bijvoorbeeld Ring deurbel)

 • Het plaatsen van een camera of video deurbel tast de woning of het gebouw niet aan. U mag de camera of video deurbel niet bevestigen aan gevels, daken of bergingen van Lek en Waard Wonen. Ook mag u geen gaten boren in de kozijnen en/of klepramen.
 • Plaats de camera of video deurbel zichtbaar. Het moet duidelijk zichtbaar zijn dat mensen gefilmd kunnen worden.
 • De camera of video deurbel is alleen gericht op uw woning, de voordeur of op uw eigendommen binnen de grenzen van de erfafscheiding. Dus niet in de portiek, galerij of straat.
 • Geef na ons akkoord vooraf aan bij uw buren dat u een camera of video deurbel gaat plaatsen.
 • Als blijkt dat buren last hebben van uw camera of video deurbel dan kunnen wij u hierop aanspreken. U krijgt dan de mogelijkheid om de camera of video deurbel bij te stellen. Doet u dit niet? Dan moet u de camera of video deurbel verwijderen.
 • De beelden waarop onverwacht andere mensen staan, mag u niet delen of langer dan 24 uur bewaren. Behalve als dit verplicht is op grond van wetten of regels.
  Als u gaat verhuizen, haalt u de camera of video deurbel weg. Een nieuwe huurder kan de deze niet overnemen

Heeft u al een camera of video deurbel opgehangen?
Maar bent u vergeten onze toestemming te vragen? Doe dit dan alsnog.

Servicekosten

Waarom krijg ik een afrekening servicekosten?

Het bedrag aan servicekosten dat u maandelijks bovenop de (kale) huurprijs betaald, is een voorschot.
Ieder jaar rekenen wij het verschil tussen de werkelijk gemaakte kosten en betaalde voorschotten af.

Is er een (wettelijk) maximum voor het te betalen (maandelijkse) voorschot servicekosten?

Nee, er is geen maximum gebonden aan de voorschotten van de servicekosten. Deze voorschotten zijn een voorschot op de kosten die worden gemaakt.

Als ik verhuis, moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?

Nee, u betaalt slechts een aandeel in de totale werkelijke kosten. Dit aandeel berekenen wij over de periode dat u de woning van ons huurde.

De huurder is overleden. Waarom krijgen de erfgenamen soms pas een jaar later de servicekostenafrekening?

Pas na afloop van het afrekenjaar weten wij wat de totale servicekosten zijn geweest.
Daarna kan de servicekostenafrekening opgesteld worden.

Wat wordt bedoeld met algemene elektra?

Met algemene elektra wordt het stroomverbruik van bijvoorbeeld de verlichting in de algemene ruimtes, zoals hal, portiek of bergingen bedoeld.

Ik ben het niet eens met het te betalen voorschotbedrag servicekosten. Wat kan ik doen?

Het voorschot wordt door ons bepaald aan de hand van de verwachte kosten. Als het nodig is, passen wij het voorschot aan naar aanleiding van de jaarafrekeningen.
Bent u het niet eens met het voorschotbedrag? Neemt u dan contact met ons; incasso@lwwonen.info of 0184 68  81 81.

Moet ik de afrekening betalen als ik de Huurcommissie heb ingeschakeld?

U bent verplicht tot het betalen van dat bedrag. Mocht de Huurcommissie u in het gelijk stellen dan worden eventueel teveel betaalde bedragen terugbetaald.

Wanneer ontvang ik het bedrag dat ik tegoed heb?

Mocht in de brief staat u van ons een bedrag ontvangt, dan maken wij binnen 30 dagen na verzenddatum van de brief dit bedrag aan u over.

Belangrijk:

– wanneer het rekeningnummer is gewijzigd, ontvangen wij graag deze informatie op de email: incasso@lwwonen.info
– als u een huurachterstand heeft, wordt het bedrag hiermee verrekend.