Leefbaarheid

Leefbaarheid gaat over hoe aantrekkelijk en geschikt een buurt of wijk is om in te wonen. Onderwerpen die hierbij spelen zijn de aanwezigheid van voorzieningen en groen in de wijk, de samenstelling van de bewoners en de veiligheid in de wijk.

De meeste mensen vinden het prettig wonen in de kernen Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Nieuwpoort, Groot-Ammers en Langerak.
De door het ministerie ontwikkelde Leefbaarometer (www.Leefbaarometer.nl) geeft een erg positieve score aan van gemiddeld ruim voldoende tot zeer goed.

Voorbeelden van onze bijdragen aan leefbaarheid zijn:

 • Het regelmatig verstrekken van een financiële bijdrage aan activiteiten die bijdragen aan Leefbaarheid; 
 • Het onderhouden en vervangen van verlichting op de achterpaden;
 • Het onderhouden van de groenvoorziening in en rond diverse complexen;
 • Het stimuleren van bewonersparticipatie.

Andere voorbeelden zijn:

 • het ondersteunen van de bewonerscommissie; 
 • het vormen van klankbord- en belanghebbendengroepen bij de ontwikkeling van (nieuwbouw)projecten;
 • het zo goed mogelijk begeleiden van bewoners bij conflicten, eventueel met inzet van buurtbemiddeling of professionele hulp;
 • het actief deelnemen aan het gemeentelijk kernoverleg en de gemeentelijke wijkschouw;
 • het participeren aan het regionale Zorgnetwerk en het lokale Signaleringsoverleg waarbinnen nauw samengewerkt wordt met de politie, welzijnsorganisaties, meldpunt Zorg en Overlast, GGD, enz.;
 • het participeren in Brede School Het Carillon in Nieuw-Lekkerland.
  Lek en Waard Wonen is mede eigenaar van het gebouw en levert een actieve bijdrage aan het beheer van het gebouw.

Klankbordgroepen

In een aantal kernen zijn klankbordgroepen actief. Deze klankbordgroepen bestaan uit inwoners van deze kernen en een vertegenwoordiging vanuit de gemeente. Gezamenlijk worden knelpunten en wensen op het gebied van leefbaarheid geïnventariseerd en oplossingen voorgedragen.