Asbestbeleid

Lek en Waard Wonen heeft in 2018 een asbestinventarisatie van haar bezit laten uitvoeren. Alle complexen t/m bouwjaar 1993 zijn onderzocht (vanaf 1994 is het verboden asbest toe te passen). Na de fusie met Beter Wonen per 1 april 2020 is dit onderzoek uitgebreid met de woningen in Streefkerk. Dit heeft veel informatie opgeleverd over of er wel/niet asbest in de woningen aanwezig is. 

Aanpak op hoofdlijnen

Op basis van de uitkomsten hebben wij in hoofdlijnen het volgende gedaan:

  1. Directe noodzaak tot saneren

    Bij woningen waar asbest is aangetroffen met een verhoogd risico voor de gezondheid is dit meteen gesaneerd. Ook asbesthoudende toepassingen zonder direct risico, maar die eenvoudig zijn te verwijderen, zijn direct gesaneerd. 

  2. Geen directe noodzaak tot saneren
    Gevonden asbesttoepassingen worden niet standaard gesaneerd. Dit hang af van de soort, de plaats en de plannen die wij hebben met de woning.

HANDIG! Meterkastkaart

Alle huurders ontvangen een meterkastkaart, waarin de uitkomsten van de inventarisatie zijn verwerkt. Zo kunt u in één oogopslag zien of en waar in uw woning asbest aanwezig is.