Asbestbeleid

Lek en Waard Wonen heeft in 2018 een asbestinventarisatie van haar bezit laten uitvoeren.
Alle complexen t/m bouwjaar 1993 zijn onderzocht (vanaf 1994 is het verboden asbest toe te passen). Dit heeft veel informatie opgeleverd over of er wel/niet asbest in de woningen aanwezig is.

Uitkomsten op hoofdlijnen
Er zijn 116 complexen onderzocht:

  • bij 68 complexen (59%) is geen zichtbaar asbest geconstateerd;
  • bij 37 complexen (37%) is zichtbaar asbest geconstateerd, maar leidt dit niet tot een direct risico en is er daarom geen noodzaak om het direct te saneren.
  • bij 10 complexen (9%) is een asbestverontreiniging aangetroffen met de noodzaak dit direct te saneren.

Aanpak op hoofdlijnen
Op basis van de uitkomsten gaan wij in hoofdlijnen de volgende saneringsstrategie uitwerken:

  1. Directe noodzaak tot saneren
    Bij de woningen waar asbest is aangetroffen die direct gesaneerd moet worden, gaan we direct aan de slag om dit te laten verwijderen. De daadwerkelijke verwijdering zal begin 2019 plaatsvinden.
  2. Geen directe noodzaak tot saneren
    Bij de woningen waar asbest is aangetroffen die niet direct gesaneerd hoeft te worden, wordt een eventuele verwijdering gecombineerd met natuurlijke onderhoudsmomenten zoals mutatieonderhoud of planmatig onderhoud. Gevonden asbesttoepassingen zullen niet standaard gesaneerd worden. Dit hangt af van de aard, de plaats en ons portefeuilleplan.

Dit werken wij de komende tijd verder uit.

Maatwerk
In veel gevallen zal er maatwerk geleverd moeten worden. Zo is er bijvoorbeeld asbest aangetroffen in spullen die van huurders zelf zijn.
Wij zullen niet zomaar spullen van huurders laten weghalen maar gaan per situatie en in overleg met de huurders bekijken wat de beste aanpak is.

Meterkastkaart
Alle huurders ontvangen een meterkastkaart, waarin de uitkomsten van de inventarisatie zijn verwerkt. Zo kan in één oogopslag worden gezien of in een woning asbest aanwezig kan zijn en waar dit dan is.

Informatiebijeenkomst
Naast de schriftelijke informatieverstrekking wordt ook een informatiebijeenkomst voor de huurders georganiseerd. Meer informatie hierover volgt.