Woning ruilen

Wilt u van woning ruilen? Dit kan een mogelijkheid zijn! Hieronder leest u daarover meer.

Een woningruil vindt plaats wanneer twee huurders besluiten om te ruilen van huis buiten Woongaard om.  

 • Woningruil kan alleen plaatsvinden tussen twee huurders.
 • Beide huurders moeten het eens zijn over de woningruil.
 • Het is mogelijk uw woning te ruilen met een huurder van Lek en Waard Wonen, maar ook met een huurder van een andere woningcorporatie. 
 • De huurprijs van de woning wordt opnieuw berekend. 
 • Er moet een geschikte ruilkandidaat gevonden zijn door huurder zelf.
 • Er mogen geen huurachterstanden zijn of andere vorderingen open staan.
 • Men moet minimaal één jaar in de woning wonen.
 • De woning betreft een zelfstandige woning.
 • De woningruil moet financieel haalbaar zijn voor de ruilkandidaat en passend zijn bij zijn/haar huishouden.

U kunt een aanvraag indienen door middel van een aanvraagformulier.  Dit formulier kunt u bij ons telefonisch opvragen via 0184 – 68 81 81.  

Samen met het aanvraagformulier wordt gevraagd aan de ruilkandidaat om de volgende documenten aan te leveren:

 • Actuele loonstroken en jaaropgaaf.
 • De meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Verhuurdersverklaring.
 • Uittreksel GBA van de gemeente waar uw woont. 
 • Motivatie of omschrijving van de reden van het verzoek tot woningruil.

Wij proberen binnen zes weken een inhoudelijk besluit te nemen of de woningruil door kan gaan. 

Het is mogelijk dat een aanvraag voor een woningruil wordt afgewezen. Belangrijk om te weten is dat Lek en Waard Wonen ook bij woningruil verplicht is om passend toe te wijzen. Daarnaast is het standaard om tijdens de aanvraag de ruilkandidaat uit te nodigen voor een intakegesprek. 

Een voorbeeld van een reden waarop wij een woningruil afwijzen is wanneer het inkomen en de huishoudgrootte niet passend zijn bij de huurprijs en daardoor niet voldoet aan de wettelijke eisen van het passend toewijzen. 

 • Het is belangrijk voor de ruilkandidaat om in acht te houden dat de huurprijs van de woning (die in het bezit is van Lek en Waard Wonen) opnieuw berekend zal worden. De kans bestaat dat de huurprijs hoger kan uitvallen. 
 •  Een woningruil gaat buiten Woongaard om, de ruil zal geen invloed hebben op de inschrijfduur van uw inschrijving op Woongaard. Deze inschrijving komt dus ook niet te vervallen.