Huurverlaging

De overheid besloot om huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huurprijs in 2023 huurverlaging te geven. U komt hiervoor in aanmerking als uw netto huurprijs hoger is dan € 575,03 en uw huishoudinkomen van 2021 onder een bepaalde grens ligt. En als u voor 1 maart 2023 bij ons bent gaan huren. 
De inkomensgrenzen per type huishouden staan in onderstaande tabel. Is uw inkomen lager dan de voor uw huishouden geldende inkomensgrens? Dan gaat op 1 juli 2023 uw kale huurprijs omlaag naar
€ 575,03. U krijgt hierover dan vanzelf bericht van ons.

Veelgestelde vragen

Wij horen van de Belastingdienst in welke inkomenscategorie het inkomen van onze huurders valt. De Belastingdienst geeft niet het precieze inkomen aan ons door. Wij horen alleen of u recht heeft op een verlaging.

Als uw inkomen na 2021 gedaald is, moet u zelf huurverlaging bij ons aanvragen. Uw inkomen moet dan minstens 6 maanden onder de inkomensgrenzen liggen die de overheid gesteld heeft. Let op: het gaat om uw totale huishoudinkomen. Bij de berekening wordt ook rekening gehouden met vakantiegeld en eventuele overwerkvergoedingen.

Huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling van het huishouden en de hoogte van de huur. Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via deze link.

Als uw inkomen niet gedaald is tot onder de inkomensgrens die voor uw huishouden geldt komt u niet in aanmerking voor huurverlaging.

Als u in aanmerking komt voor huurverlaging ontvangt u na uw aanvraag een voorstel van ons. Na ontvangst van het huurverlagingsvoorstel gaat uw huurverlaging in op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Voorbeeld: U ontvangt van ons in de maand juli een brief met het voorstel, dan gaat uw huurverlaging in op 1 september.

Nee, u kan geen huurverlaging krijgen met terugwerkende kracht.

Als u in aanmerking komt voor huurverlaging in 2023 krijgt u geen huurverhoging in 2023. De volgende huurverhoging zal dan pas in 2024 plaatsvinden.

Als u zelf huurverlaging bij ons aanvraagt zullen wij met u een afspraak maken op kantoor. U wordt tijdens de afspraak gevraagd om met uw DigiD in te loggen bij de Belastingdienst, het UWV en eventueel uw pensioenfonds.

Zonder DigiD kan u niet inloggen bij de Belastingdienst en kunnen wij dus niet de noodzakelijke gegevens controleren voor de beoordeling van huurverlaging. U kan zonder DigiD dus geen huurverlaging aanvragen.

Nee, huurverlaging kan alleen aangevraagd worden als u in een sociale huurwoning woont.

Het nakijken van uw huishoudsamenstelling wordt gedaan aan de hand van een uittreksel uit het BRP (Basisregistratie Personen) van uw gemeente. U dient zelf bij de gemeente een uittreksel aan te vragen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Als wij niet binnen 3 weken na ontvangst van uw huurverlagingsverzoek een huurverlagingsvoorstel naar € 575,03 hebben gedaan, kan u binnen 9 weken na het indienen van het huurverlagingsverzoek een uitspraak van de Huurcommissie vragen.