Geluidsoverlast

Wij verwachten van u dat u de veroorzaker er zelf op aanspreekt. Heeft u dit meerdere keren gedaan en de overlast stopt niet, dan kunt u de overlast digitaal aan ons melden (zie hieronder de knop ‘melding overlast doorgeven’). Wij zullen dan met allebei de partijen zoeken naar een oplossing, eventueel door het inzetten van buurtbemiddeling.

Wij vragen u dat schriftelijk aan ons te melden. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en u daarna schriftelijk over onze oplossing informeren. Indien u ontevreden blijft, na onze reactie, dan kunt u de klacht melden bij de Regionale Geschillencommissie Zuid-Holland. De commissie zal beoordelen of de klacht redelijk is en of wij er op de juiste manier mee omgegaan zijn.

Meer over Buurtbemiddeling
Melding overlast doorgeven