Alles over huur

Op deze pagina leest u alles over huur. Hoe wordt de huurprijs vastgesteld, op welke manieren kunt u de huur betalen en wat moet u doen als u de huur wilt opzeggen. Dit, en meer, vindt u op deze pagina.

Huurprijs

De huurprijs bestaat uit twee delen: de netto huurprijs en de servicekosten.


1. De netto huur.
De netto huur is de prijs voor het gebruik van de woning. De huurprijs wordt onder andere bepaald door:

– de grootte van de woning
– de soort woning
– de aanwezige voorzieningen.

2. Servicekosten.
Dit zijn kosten voor door ons geleverde diensten, zoals:
– kosten voor het onderhoud van de woning
– glasverzekering
– schoonmaakkosten
– water
– elektra.

In de huurprijzenwet staat hoe hoog de huurprijs van een woning maximaal mag zijn.
Zodra een woning leegkomt, kijken we opnieuw naar de huurprijs. Als we een leegkomende woning voor verhuur aanbieden, kan het dus voorkomen dat de gevraagde huurprijs hoger of lager is dan de huurprijs die een huurder in een naastgelegen woning betaalt. De manier waarop we de huurprijs bepalen, is na 1 juli  2015 veranderd door nieuwe wet- en regelgeving. Zie https://www.huurcommissie.nl/.

De huur wordt ieder jaar per 1 juli aangepast, na overleg met de huurdersorganisatie. Uiterlijk twee maanden voor 1 juli krijgt u persoonlijk bericht over de nieuwe huurprijs.

Huur betalen

De huur moet vóór iedere eerste dag van de maand bij ons binnen zijn.

 1. Automatisch laten afschrijven
  U kunt ons machtigen om de huur maandelijks van uw rekening te laten afschrijven. Dit is een automatische incasso. Het voornaamste voordeel is dat u er geen omkijken meer naar heeft. Ook hoeft u niks te doen als uw huurprijs wijzigt, dit gebeurt automatisch.

Via deze link (klik hier) kunt u het formulier doorlopende machting invullen.

 1. Accept-email
  Als u hiervoor kiest, ontvangt u een email met daarin een betaalverzoek. Via deze email kunt u uw huur voldoen. U moet er zelf voor zorgen dat de huur op tijd bij ons binnen is.
  U ontvangt de accept-email uiterlijk in de laatste week van de maand. Met deze accept-email betaalt u de huur voor de volgende maand.

  3. Pinnen
  Betalen per pin aan de balie is mogelijk op maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Ja, dat kan zeker!
Een internetbetaling kan altijd.

Vermeld bij de betaling:
– uw klantnummer (zie factuur)
– uw adres
– een omschrijving (bijv. voor welke maand de betaling is).

Het IBAN/rekeningnummer is:
NL21 BNGH 0285 108875.

Sommige servicekosten worden jaarlijks afgerekend. Voorbeelden hiervan zijn schoonmaakkosten en stookkosten. De maandelijks betaalde voorschotten worden dan verrekend.

Andere servicekosten worden zonder jaarlijkse afrekening betaald. Voorbeelden hiervan zijn het serviceabonnement en glasschade.

 • Als u voor glasschade bij ons verzekerd bent, betaalt u hiervoor € 1,25 per maand aan servicekosten.
 • Als u een serviceabonnement hebt afgesloten, betaalt u € 7,50 per maand aan servicekosten (prijspeil maart 2023).

Een specificatie van de servicekosten en de te betalen huurprijs kunt u altijd bij ons opvragen.

Als uw inkomen verandert (bijv. van werk naar pensioen, van werk naar een uitkering, door corona, enz.) en u hierdoor betalingsproblemen voorziet, dan kunt u met ons contact opnemen.
We kijken dan met elkaar naar een oplossing.
Wij vinden het belangrijk dat u de situatie zo vroeg mogelijk met ons bespreekt, zodat een huurachterstand voorkomen kunnen worden.

Huur opzeggen

De huur opzeggen kan op iedere werkdag van de maand. Het hoeft dus niet op de eerste dag van de maand te gebeuren.

U kunt de huur opzeggen door het invullen van een huuropzeggingsformulier (klik hier) of door ons een brief/email te sturen. Ook kunt u de huur telefonisch opzeggen.

De opzegtermijn (minimaal 1 maand) gaat in op de datum dat wij het formulier, de brief of email hebben ontvangen.

Als wij de huuropzegging hebben ontvangen, volgen de volgende acties:

 1. De opzichter komt bij u langs om de woning op te nemen en vast te leggen hoe de woning opgeleverd moet worden. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.
 2. Wij plaatsen een advertentie waarin gemeld wordt dat de woning te huur is.
 3. Wanneer er een nieuwe kandidaat huurder is, vragen wij u om de nieuwe kandidaat gelegenheid te geven de woning te bekijken.
 4. Als de nieuwe huurder bekend is, kunt u de overname van gordijnen etc. met de nieuwe huurder bespreken en noteren op het overnamecontract.
 5. De opzichter komt bij u langs om te controleren of de gemaakte afspraken over de oplevering zijn nagekomen en de sleutel in ontvangst te nemen.
  Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

Staat u beide op het huurcontract? Dan bent u verplicht ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de wijziging. Wij hebben van beide een schriftelijke bevestiging nodig, voorzien van beide handtekeningen.

Bent u geen medehuurder, maar inwonend? Dan moet u de woning verlaten.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst in de huur. Dit is een recht waar u in bepaalde situaties gebruik van kunt maken.

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van:

 • uw inkomen
 • uw vermogen
 • uw huurprijs.

Het wordt berekend aan de hand van uw persoonlijke situatie in het jaar waarvoor u huurtoeslag aanvraagt.

Huurtoeslag kunt u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Via de website www.toeslagen.nl maakt u zelf een proefberekening. Ook onze medewerkers kunnen u informatie geven over huurtoeslag of een proefberekening voor u maken.

Veranderingen kunnen de hoogte van de huurtoeslag beïnvloeden. Geef wijzigingen daarom direct door aan de Belastingdienst.

Medehuurderschap

U bent medehuurder als:

 • u getrouwd of geregistreerd partner van de huurder bent.

Vertrekt of overlijdt de hoofdhuurder? Laat het ons dan weten. De medehuurder wordt dan automatisch hoofdhuurder. 

U kunt medehuurder worden:

 • als u er samen met de huurder minimaal twee jaar onafgebroken woont en een duurzaam gezamenlijk huishouden heeft.
 • als u een samenlevingsovereenkomst met de huurder heeft.
 • als u voldoende inkomen heeft om de huur ook alleen te kunnen betalen.

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam.
Er is één uitzondering waarbij een kind medehuurder kan worden: het kind is 35 jaar of ouder en woont onafgebroken bij zijn/haar ouders in en wil hier ook blijven wonen. Of is er sprake van zorg? Geldt deze uitzondering voor u? Dan kunt u via de mail een aanvraag indienen. 

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en u beiden bij de gemeente staat ingeschreven op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

U kunt uw aanvraag via de email verzenden of per post toe sturen. 
De aanvraag moet zowel door de aanvrager als door de hoofdhuurder van de woning worden ondertekend. 

Bij uw aanvraag horen de volgende documenten aangeleverd te worden;

 • uitreksel van het bevolkingsregister. Deze kunt u opvragen bij gemeente Molenlanden. 
 • laatste drie actuele loonstroken.
 • bewijs van het voeren van een gemeenschappelijk duurzaam huishouden.