Huurverhoging 2024

De huur verhogen wij jaarlijks per 1 juli. De overheid stelde de regels van de huurverhoging voor dit jaar vast. Afhankelijk van uw huishouden en hoogte van uw gezamenlijke inkomen zijn de volgende percentages of bedragen toegestaan:

Huishouden

Inkomenscategorie (inkomen 2022)

Laag inkomen

Hoog-midden inkomen

Hoog inkomen

1 persoon

Niet hoger dan

€ 52.753 per jaar

Tussen € 52.753 en

€ 62.191 per jaar

Hoger dan € 62.191

2 of meer personen

Niet hoger dan

€ 61.046 per jaar

Tussen € 61.046 en

€ 82.921 per jaar

Hoger dan € 82.921

Toegestane huurverhoging

Maximaal 5,8%

Maximaal € 50,-

Maximaal € 100,-

 

Basis huurverhoging

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Basis huurverhoging
Woont u alleen en is uw inkomen over het jaar 2022 niet hoger dan € 53.753? Of woont u met 2 of meer personen is uw gezamenlijke inkomen over het jaar 2022 niet hoger dan € 61.046? Dan mag de huurverhoging dit jaar met  maximaal 5,8% worden verhoogd. Lek en Waard Wonen past 5,1% toe als basis huurverhoging. 

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor huurders met een hoger inkomen mag de huur meer stijgen. Dat noemen we inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wij mogen de huur verhogen met maximaal € 50,– als: 
– u alleen woont en in 2022 tussen € 52.753 en € 62.191 per jaar verdiende. 
– u met 2 of meer personen woont en in 2022 gezamenlijk tussen € 56.513 en € 76.764 per jaar verdiende.

Wij mogen de huur met maximaal € 100,- verhogen als:
– u alleen woont en in 2022 en meer dan € 62.191 per jaar verdiende.
– u met 2 of meer personen woont en in 2022 gezamenlijk meer dan € 82.921 per jaar verdiende. 

Chronisch ziek of gehandicapt
Voor chronisch zieken en gehandicapten geldt geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. Dat gaat om huishoudens die aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Iemand van uw huishouden ontvangt minimaal 1 jaar en minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
 • Iemand van uw huishouden heeft een mantelzorgwaardering gekregen (mantelzorgcompliment door SVB). En een ander lid van uw huishouden krijgt de mantelzorg.
 • Iemand van uw huishouden heeft zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Iemand van uw huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen).
 • Uw woning is aangepast op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo). U moet kunnen bewijzen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
 • U of een ander lid van uw huishouden is blind. Dit bewijst u met een verklaring van de huisarts of oogarts.

Behoort u tot zo’n huishouden? En hebben wij een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorgesteld? Maak dan schriftelijk bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Woont u in een vrije sector huurwoning?
Dan mogen wij uw huur met maximaal 5,3% verhogen dit jaar. U kunt in dit geval geen bezwaar maken tegen de huurverhoging. 

Reden van bezwaar maken

In alle van de onderstaande redenen beoordelen wij de huurverhoging opnieuw.
Let op: u heeft een DigiD nodig. 

Geef op uw bezwaar duidelijk aan dat de inkomensverklaring 2022 niet klopt. Om de hoogte van uw (huishoud)inkomen te controleren, nodigen wij u en uw eventuele medebewoner(s) uit op ons kantoor. Tijdens deze afspraak logt u in met uw DigiD op de website van de Belastingdienst, het UWV en/of uw pensioenfonds en controleren wij uw gegevens.

Is uw inkomen in 2023 voor een eenpersoonshuishouden niet hoger dan € 52.753 en meerpersoonshuishouden niet hoger dan € 61.046 en heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? Dan kunt u bezwaar maken. Geef op uw bezwaar duidelijk aan dat uw inkomen is gedaald. Om de hoogte van uw (huishoud)inkomen te controleren, nodigen wij u en uw eventuele medebewoner(s) uit op ons kantoor. Tijdens deze afspraak logt u in met uw DigiD op de website van de Belastingdienst, het UWV en/of uw pensioenfonds en controleren wij uw gegevens.

Geef uw reden van bezwaar duidelijk aan met een van de onderstaande bijlagen:

 • De verstrekte WIZ-verklaring met een geldigheidsduur van minstens één jaar voor tenminste 10 uur zorg per week.
 • Een verklaring met blijk van waardering mantelzorg door gemeente op grond van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • Het verstrekte indicatiebesluit voor verblijf in een verzorgings- of verpleegtehuis en/of ADL-assistentie (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).
 • De verstrekte beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • In geval van blindheid: een verklaring van de huisarts.

Maak dan bezwaar met daarin een duidelijke omschrijving van uw reden.

Meer informatie over hoe u bezwaar maakt, leest u bij de veelgestelde vragen. 

Veelgestelde vragen over de huurverhoging

Wij horen van de Belastingdienst in welke inkomenscategorie het inkomen van onze huurders valt. De Belastingdienst geeft niet het precieze inkomen aan ons door. Wij horen alleen welk bedrag of percentage wij aan huurverhoging mogen geven per adres.

Huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling van het huishouden en de hoogte van de huur. Met een hogere huur krijgt u misschien meer huurtoeslag. Met een hoger inkomen misschien juist minder. U kunt een proefberekening maken via deze link.

Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan schriftelijk tot en met 30 juni 2024 per post of per e-mail naar incasso@lwwonen.info. Vermeld duidelijk uw adresgegevens en de reden van uw bezwaar.
U kunt ook het formulier van de Huurcommissie gebruiken. 

 • Woont u in een vrije sector woning? Dan is bezwaar maken niet mogelijk.
 • Woont u in een sociale huurwoning en ontving u alleen de basis huurverhoging van maximaal 5,8%? Dan is bezwaar maken ook niet mogelijk.

Dan gaan wij ervan uit dat u het met de verhoging eens bent.

Zonder DigiD kan u niet inloggen bij de Belastingdienst en kunnen wij dus niet de noodzakelijke gegevens controleren voor de beoordeling van de aanpassing van de huurverhoging. U kan zonder DigiD dus geen aanpassing van de huurverhoging vragen.

Wilt u een DigiD aanvragen? Bekijk deze link voor meer informatie. 

Dan passen wij de huurverhoging aan.

Dan blijft de huurverhoging ongewijzigd. U ontvangt van ons altijd schriftelijk bericht met een ‘verklaring bezwaar huurverhoging’. Op deze verklaring vult u in of u het wel of niet eens bent met ons besluit. Geef u op de verklaring aan het niet eens te zijn met ons besluit? Dan vragen wij aan de Huurcommissie het huurverhogingsvoorstel te beoordelen. De uitspraak van de Huurcommissie ontvangt u schriftelijk en is bindend. Worden wij in het gelijk gesteld? Dan betaalt u aan de Huurcommissie € 25,-.

Uw woning krijgt punten voor bijvoorbeeld de oppervlakte, energieprestatie en WOZ-waarde van de woning. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die wij mogen vragen voor de woning. De maximale huurprijs wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de overheid. Wij mogen voor onze sociale huurwoningen nooit een huurprijs vragen boven de maximaal redelijke huurprijs. Wilt u meer weten over hoe de woningwaardering voor uw woning wordt bepaald? Dan kunt u dat zelf nalezen op de site van de Rijksoverheid.