Hennep

Het telen van wiet in een huurwoning is verboden. Een huurder bij wie een hennepkwekerij wordt ontdekt, verliest dan ook vrijwel zeker zijn woning! Ook een hennepkwekerij in een berging, garage of schuur is niet toegestaan. Zelfs bij slechts enkele planten loopt de teler al gevaar.

Consequenties voor huurder die hennep teelt

Als de huurder de huurwoning moet verlaten, kan dit goedschiks of kwaadschiks. Lek en Waard Wonen geeft de huurder meestal zelf de mogelijkheid om de huur op te zeggen. De huurder voorkomt daarmee een (extra) rechtszaak met alle (financiële) gevolgen van dien.

Wanneer een huurder de huur niet vrijwillig opzegt, spant Lek en Waard Wonen een rechtszaak aan. Het algemene uitgangspunt in Nederland is dat een hennepkwekerij in een huurwoning en/of bijgebouw voldoende reden is om de huurovereenkomst te beëindigen.

Wij kunnen ontbinding van de huurovereenkomst vorderen op verschillende gronden:

  • handelen in strijd met goed huurderschap (artikel 7: 213 BW);
  • handelen in strijd met het bestemmingsvereiste van de woning (artikel 7: 214 BW);
  • handelen in strijd met de huurdersverplichtingen uit de huurovereenkomst;
  • ontbinding op grond van een gerechtvaardigde tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst (artikel 6: 265 lid 1 BW).

Wanneer een huurder uit de woning wordt gezet vanwege hennepteelt, komt hij/zij voorlopig niet meer in aanmerking voor een huurwoning van Lek en Waard Wonen.

De beheerder van het elektriciteitsnet sluit de stroom af en verwijdert de meter wanneer er is geknoeid met de aansluiting. De kosten voor heraansluiting en voor de illegaal afgetapte stroom worden op de huurder verhaald.

Heeft u een vermoeden van hennepteelt in een woning?

Wanneer u vermoedt dat er hennep wordt geteeld in een woning, kunt u dat bij de politie melden. Eenvoudige aanwijzingen kunnen zijn: stank- of wateroverlast, dichtgeplakte ramen, een abnormaal hoog elektriciteitsverbruik en een sneeuwvrij dak tussen allemaal besneeuwde daken. Daarnaast krijgen wij hiervan ook graag een melding. Dit kunt u natuurlijk anoniem doen wanneer u daarop prijs stelt. U kunt zo een bijdrage leveren om dit probleem aan te pakken.

Geen excuus!

Een vaak gehoord verweer van huurders die worden betrapt op het telen van wiet in hun woning, is dat iemand anders de hennepkwekerij heeft aangelegd en geëxploiteerd. Dit is niet van belang! In artikel 7: 219 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat duidelijk vermeld dat de huurder ook verantwoordelijk is voor gedragingen in de woning van anderen die zich met goedvinden van de huurder in de woning bevinden of die met goedkeuring van de huurder van de woning gebruik maken. Ook wordt door gepakte huurders vaak als excuus gebruikt dat ze een gedeelte van de woning verhuurden of ter beschikking stelden en dat ze niet wisten wat daar gebeurde. Ook deze excuses doen er niet toe. Huurders behoren te weten wat er in de woning en eventuele bijgebouwen gebeurt.