Schade en storingen

Op deze pagina leest u alle informatie over schade en storingen. Hoe geeft u dit op de juiste manier door en wie betaalt de kosten? Dit en meer leest u op deze pagina.

Het doorgeven van een reparatieverzoek of storing

Deze kunt u op verschillende manieren doorgeven:
– met dit formulier
– telefonisch op werkdagen tussen 8.00 uur tot 17.00 uur
– aan de balie op ons kantoor op maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 13.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur
– per email: mail@lwwonen.info

Meer informatie over wie wat doet of betaalt, leest u in deze brochure.

De kosten van het service abonnement gaan stijgen.
Huurders die gebruik maken van dit abonnement ontvangen hierover informatie.

‘s Avonds, in het weekeinde en op feestdagen kunt u uitsluitend heel dringende reparatieverzoeken bij ons melden.
Dit zijn reparaties die absoluut niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag. Als u ons in dat geval belt (algemene nummer: 0184 – 68 81 81), wordt u met onze Antwoordservice doorverbonden.

Dan kunt u de storing zelf doorgeven aan de Werkendamse verwarmingscentrale telefoonnummer (0183) 50 27 55.

Bij stroomuitval heeft misschien één van uw apparaten kortsluiting.
Wij vragen u daarom eerst een stekkerproef uit te voeren.

Dit gaat als volgt:
1. Schakel alle groepen in de meterkast uit, of verwijder de zekeringen van de groepen.

2. Verwijder in de hele woning alle stekkers uit de stopcontacten.

3. Schakel de groepen in de meterkast weer in.

4. Schakel de aardlekschakelaar opnieuw in.

5. Plaats één voor één de stekkers weer in het stopcontact.
Zet hierbij de apparaten ook één voor één aan of wacht tot deze automatisch aanslaan.

6. Valt de aardlekschakelaar uit op het moment dat u een stekker in het stopcontact stopt of een apparaat aanzet?
Dan is dit apparaat de veroorzaker van de storing.

Geeft geen enkel apparaat een probleem?
Is er ook geen sprake van overbelasting?
Gaat de aardlekschakelaar toch uit?
Dan zit de storing waarschijnlijk in de installatie.
U kunt dan met ons contact opnemen.
Wij laten de elektricien onderzoeken waardoor de storing veroorzaakt wordt.

Blijkt dat de storing toch door uw eigen apparatuur veroorzaakt is, dan zullen wij de kosten van de elektricien bij u in rekening brengen.
Voert u daarom altijd eerst de stekkerproef uit!

Dan kunt u de schade zelf doorgeven aan Glasverzekering De Samenwerking (0800) 022 61 00.
Woont u in het complex de Ammerse Veste of Waterlinie dan kunt u bellen naar (0800) 020 50 50.
Woont u in het complex de Vijverhof dan kunt u bellen naar (0800) 022 99 55. 

Kosten van de reparatie

In de brochure Onderhoud, wie doet wat? vindt u een lijst van reparaties met daarbij aangegeven of de reparatie voor rekening van de verhuurder of huurder is.
Wanneer u een reparatieverzoek doorgeeft, geven wij aan voor wie de kosten zijn.
U kunt ervoor kiezen om een service abonnement af te sluiten voor klein dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld het repareren van kranen en het ontstoppen van afvoeren in de woning).

Voor € 7,50 (maart 2023) per maand sluit u een service abonnement af.  
Wanneer u geen service abonnement*) heeft afgesloten, kunnen wij de reparatie wel voor u uitvoeren maar dan zijn de kosten voor uzelf.

De kosten voor herstelwerkzaamheden na een lekkage kunt u verhalen op uw eigen inboedelverzekering. Mocht uw verzekering uw aanvraag afwijzen, zorgt u er dan voor dat u dat schriftelijk bevestigd krijgt. Als u ons deze bevestiging overhandigt, zullen wij beoordelen of wij u verder kunnen helpen.

Wanneer u een storing meldt is het niet altijd duidelijk waardoor de storing ontstaat.
Het kan zijn dat de storing veroorzaakt wordt door de Toon thermostaat die u heeft gekregen van uw energieleverancier.
De kosten voor het verhelpen van de storing komen dan voor uw eigen rekening.

Aanpassingen

Lees welke aanpassingen aan uw woning u direct zelf mag doorvoeren en voor welke u eerst toestemming dient aan te vragen.

Kluswijzers

Voor het doorvoeren van diverse werkzaamheden, vindt u hier bijpassende kluswijzers.

Riolering

Lees tips om een goed werkend rioolstelsel te behouden.

Ophoogzand

Gaat u de tuin aanpakken? Bij ons kunt u zand en grond bestellen.

Planmatig onderhoud

Meer informatie over het planmatig onderhoud leest u hier.

Ventilatie

Lees tips voor een goede ventilatie om gezond te blijven en stookkosten te beperken.