Nieuwbouwproject: Middelweg, Nieuw-Lekkerland

In 2019 en 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de woningen aan de Middelweg 50 t/m 68. In goed overleg met de bewoners en de Huurdersorganisatie is de keuze gemaakt om de woningen te slopen en te vervangen voor nieuwbouw.

De woningen staan er nog
De woningen aan de Middelweg 50 – 68 staan er nog. Om de woningen te slopen moeten we officieel toestemming krijgen van de Omgevingsdienst. Deze toestemming laat helaas langer op zich wachten dan gehoopt.

Wat hebben we in de afgelopen tijd gedaan?

In de afgelopen maanden zijn opstallen en tuinhuisjes van het terrein verwijderd. Voordat het broedseizoen begint zijn de bomen op het terrein gekapt. Ook zijn de schoorstenen van de woningen wederom dichtgezet.

En nu?
Momenteel zijn er tijdelijke maatregelen getroffen zodat de vleermuizen en de laatvlieger kunnen verhuizen. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdelijke vleermuiskasten opgehangen op woningen in de omgeving van de te slopen woningen.

Vanaf april a.s. gaan wij aanvullende maatregelen treffen zodat de vleermuizen de spouwmuur van de sloopwoningen niet meer in kunnen. Het is de bedoeling dat de vleermuizen de sloopwoningen alleen nog uit zullen vliegen.

Ze kunnen zich nu nestelen in de tijdelijke vleermuiskasten, of een ander definitief onderkomen zoeken.

Wanneer kunnen de woningen gesloopt worden?
Ondertussen is de definitieve ontheffing aangevraagd bij de Omgevingsdienst en is er een uitgebreid activiteitenplan opgesteld.

Wanneer de Omgevingsdienst de definitieve ontheffing verleent, en alles vanaf nu voorspoedig verloopt, kunnen de woningen naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 gesloopt worden.

foto2 bord Middelweg

Nieuws