Nieuwbouwproject: Middelweg, Nieuw-Lekkerland

In 2019 en 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de woningen aan de Middelweg 50 t/m 68. In goed overleg met de bewoners en de Huurdersorganisatie is de keuze gemaakt om de woningen te slopen en te vervangen voor nieuwbouw.
Lek en Waard Wonen wil op deze locatie woningen terugbouwen die passen bij de actuele woonvraag van onze doelgroep.
Hierbij staan de termen duurzaamheid en betaalbaarheid centraal.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de woningen er precies uit komen te zien. Hier wordt hard aan gewerkt.

De sloop van de woningen Middelweg 50 t/m 68 hebben we helaas uit moeten stellen.
Voordat woningen gesloopt worden gelden er diverse verplichtingen op het gebied van flora en fauna. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid geeft uiteindelijk een ontheffing af, waarmee toestemming verleend wordt om woningen te slopen.

De woningen zijn dichtgezet met beplating. Het terrein rondom de woningen wordt zo glad mogelijk getrokken. Alle overige opstallen worden weggehaald. Zo proberen we vandalisme te voorkomen.

bouwdoek

Nieuws