Doorstromen

Speelt bij u wel eens de gedachte om te verhuizen naar een kleinere of gelijkvloerse woning? Huurders ouder dan 55 jaar die een sociale eengezinswoning huren van Lek en Waard Wonen kunnen met voorrang verhuizen naar de aangemerkte 55+woningen. Lek en Waard Wonen heeft een aantal geschikte 55+woningen aangewezen voor het proefproject. Dit zijn 55+woningen in alle kernen. In de advertentie op www.woongaard.com geven wij met een speciaal logo aan dat het om een doorstroomwoning gaat.

Om in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent aangemeld binnen de aanmelddatum van dit proefproject en heeft een inschrijving als woningzoekende bij Woongaard 
  • U bent 55 jaar of ouder.
  • U laat een sociale eengezinswoning van Lek en Waard Wonen achter.
  • U heeft geen huurachterstand.

Afhankelijk van uw verzamelinkomen bieden wij al onze huurders die 55 jaar of ouder zijn en in een sociale eengezinswoning wonen voorrang om te verhuizen naar een 55+ woning.

  • Is uw verzamelinkomen lager dan € 40.024 dan behoudt u de kale huurprijs van de woning die u achterlaat.
  • Is uw verzamelinkomen hoger dan € 40.024 dan krijgt u wel voorrang, maar betaalt u de huurprijs die vermeld staat in de advertentie.

Doorstroomurgentie is een voorrang die u kunt krijgen als u 55 jaar of ouder bent en vanuit een eengezinswoning (of portiekwoning die alleen bereikbaar is per trap) verhuist naar een 55+woning. Dit geldt niet voor alle 55+ woningen, maar voor de woningen die voorzien zijn van een doorstroomlogo in de advertentie.

Om te reageren moet u wel ingeschreven staan als woningzoekende. U moet apart aangemeld zijn voor het doorstroomproject. Dit kunt u 1x per jaar doen binnen een bepaalde periode middels ‘het inschrijfformulier proefproject doorstroombeleid’. Via de website Woongaard kunt u reageren op de woningen.

Er is een overzicht verstuurd van alle 55+woningen die geschikt zijn naar de huurders die aangemeld zijn. Het gaat om de 55+ woningen in alle kernen*. Eén op de 3 woningen wordt geadverteerd voor doorstroming. 

*sinds oktober 2020. Ook de appartementen aan de Middelweg en de 55+ woning aan de oostkant (Floris Vstraat, Albrechtstraat, Schoonenburglaan) van Nieuw-Lekkerland.  

U kunt nog wel in aanmerking komen voor een andere woning als u ingeschreven bent.
U heeft alleen geen voorrang om door te stromen naar een 55+woning, omdat u geen sociale eengezinswoning achterlaat.

De enige stijging qua huurprijs zal de jaarlijkse huurverhoging zijn of een eventuele verbetering (bijv. 2e toilet).

Ja, u kunt in aanmerking ook als uw huidige woning gelabeld is voor verkoop.

Nee, u komt niet in aanmerking voor een vergoeding. U kunt enkel met voorrang verhuizen.

Resultaten proefproject doorstromen

Het proefproject loopt van 1 oktober 2019 t/m 30 september 2021. Hierna worden de resultaten geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie bestaat de mogelijkheid dat Lek en Waard Wonen het project definitief opneemt in het werkproces ‘woningtoewijzing’.