Algemene informatie

Wat kunnen wij voor u doen bij overlast?
Wij verwachten van u dat u de veroorzaker er zelf op aanspreekt.
Heeft u dit meerdere keren gedaan en de overlast stopt niet, dan kunt u de overlast schriftelijk aan ons melden met het overlastformulier. Dit formulier kunt u links van deze pagina downloaden.
Wij zullen dan met allebei de partijen zoeken naar een oplossing, eventueel door het inzetten van buurtbemiddeling.

Wat is Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten en overlastsituaties op te lossen.
Getrainde vrijwilligers, ‘de buurtbemiddelaars’, luisteren naar het verhaal van beide partijen.
Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen u
en uw buren. Ze proberen de partijen met elkaar in gesprek te brengen en hen zelf een oplossing
te laten bedenken die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Waarvoor kunt u buurtbemiddeling inschakelen?
U kunt denken aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding,
vuilnis in het trappenhuis, etc.
In situaties waarbij sprake is van buitensporige agressie of alcohol en drugsproblemen kunt u niet
terecht bij buurtbemiddeling.
Wel kunt u daarvan een melding doen bij de politie.

Voordelen buurtbemiddeling
De voordelen van buurtbemiddeling zijn dat u en uw buren:
— problemen oplossen voordat de situatie uit de hand loopt;
— zelf de beste oplossing bedenken voor uw conflict;
— werken aan een gezamenlijk belang;
— in de toekomst prettiger met elkaar om kunnen gaan.

Buurtbemiddeling is gratis
Wij verzorgen buurtbemiddeling voor iedereen die met zijn buren op betere voet verder wil.
U hoeft voor onze inzet niets te betalen. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en dat u daar ook aan meewerkt.

Klik hier voor een digitale brochure van Buurtbemiddeling.

Klik hier voor het jaarverslag 2017 van Buurtbemiddeling.


Wat als u niet tevreden bent over onze dienstverlening?
Wij vragen u dat schriftelijk aan ons te melden.
Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en u daarna schriftelijk over onze oplossing informeren.

Wat als u vindt dat de klacht niet goed is afgehandeld?
Dan kunt u de klacht melden bij de Regionale Geschillencommissie Zuid-Holland.
De commissie zal beoordelen of de klacht redelijk is en of wij er op de juiste manier mee omgegaan zijn.
U kunt de Regionale Geschillencommissie Zuid-Holland inschakelen, door het formulier in te vullen dat u hier vindt en op te sturen naar:

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP DORDRECHT

Hier vindt u het reglement van de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.