Ik wil kopen

Op deze pagina leest u alles over het kopen van een huurwoning. 

Te koop

Onze koopwoningen worden geadverteerd op www.woongaard.com.

Het kopen van een huurwoning

Stichting Lek en Waard Wonen heeft een aantal huurwoningen gelabeld voor verkoop. Wanneer één van deze woningen leegkomt, bieden wij de mogelijkheid om de woning te kopen. De woning zal getaxeerd worden door een onafhankelijke taxateur. Deze stelt een NWWI gevalideerd taxatierapport op. De woning wordt tegen de marktwaarde aangeboden op de website www.woongaard.com en op onze website.

Dat kan alleen als de woning door Lek en Waard Wonen is gelabeld voor verkoop. U kunt contact opnemen met ons kantoor om een taxatierapport op te laten stellen. Een taxatierapport is een half jaar geldig. De kosten voor het opstellen van een taxatierapport nemen wij eenmalig voor onze rekening. Wanneer u binnen het halfjaar nadat het taxatierapport is opgesteld geen gebruik maakt van de aanbieding, vervalt deze. Hoe u kunt reageren op een koopwoning leest u hieronder.

Reageert u dan met de knop ‘Reactie plaatsen’ bij de woning op de website www.woongaard.com. Wij nemen vervolgens contact met u op via de door u verstrekte contactgegevens. Het is natuurlijk mogelijk om de woning te bezichtigen. Nadat de reactietermijn verstreken is, gaan wij de reacties verzamelen. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de verloting van de woning. Zorgt u ervoor dat wij voorafgaand aan de loting de inkomensverklaring (peiljaar 2019) van u en uw partner hebben ontvangen. Let op: een jaaropgave of (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting is niet voldoende.

Financiering
U kunt een woning kopen met eigen geld, een hypotheek of een combinatie van beide. De kosten van financiering komen altijd voor uw rekening. Het gaat dan o.a. om de advieskosten voor de hypotheek, de premie voor de NHG en de notariskoten voor de hypotheekakte. Bij een bestaande woning zijn de bijkomende kosten in totaal ongeveer 5% van de koopsom. Als koper betaalt u de zogenaamde ‘kosten koper’. Dit zijn de notariskosten voor de overdracht en de overdrachtsbelasting. U krijgt een aantal weken de tijd om de financiering rond te krijgen. Lukt dit niet? Dan vervalt de overeenkomst.

Overdracht
Nadat u de financiering heeft geregeld, kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden.

Verkoopvoorwaarden
Lek en Waard Wonen hanteert vanaf 1 januari 2014 voor de verkoop van huurwoningen een verkoopmethode zonder terugkoopverplichting.

De voorwaarden van deze verkoopmethode zijn:

 • Zowel aan de zittende huurders als starters op de koopmarkt wordt een korting verleend van 10% op de vastgestelde marktwaarde.
 • Aan de eventueel geïnteresseerde kopers met een inkomen boven € 50.000,- zal geen korting worden verleend.
 • De woning kan alleen gekocht worden voor eigen bewoning.
 • Wanneer aan de koper van een woning het kortingspercentage van 10% is verleend op de verkoopprijs, wordt hieraan een terugbetalingsverplichting verbonden.
 • Bij doorverkoop binnen een periode van 5 jaar moet de korting conform de volgende staffel worden terugbetaald:
  • Bij verkoop binnen 1 jaar terug te betalen aan LWW: 100%.
  • Bij verkoop na 1 jaar terug te betalen aan LWW: 80%.
  • Bij verkoop na 2 jaar terug te betalen aan LWW: 60%.
  • Bij verkoop na 3 jaar terug te betalen aan LWW: 40%.
  • Bij verkoop na 4 jaar terug te betalen aan LWW: 20%.
  • Bij verkoop na 5 jaar terug te betalen aan LWW: 0%.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Klant en Wonen.

Open onderstaande link voor alle informatie. 

Afkopen voorwaarden Koopgarant