Nieuws

 

Digitalisering in kleine stapjes

Bron: CorporatieMedia – Johan van den Beld
Oktober 2018

Iedere corporatie heeft te maken met steeds meer digitaliseringsmogelijkheden. Maar waar grote woningcorporaties veelal de capaciteit hebben hierop in te spelen, moeten kleinere corporaties het met minder middelen doen.

Een geslaagde Dag van het Huren

Zaterdag 13 oktober heeft Lek en Waard Wonen de Dag van het Huren gevierd.

Een geslaagde dag! Zie foto’s.

Lek en Waard Wonen legt verantwoording af over maatschappelijke prestaties

Eind augustus start de wettelijk verplichte visitatie van Lek en Waard Wonen

Met de visitatie legt een corporatie verantwoording af over haar maatschappelijke prestaties in de afgelopen vier jaar.

De uitkomsten van alle gesprekken worden verwerkt in een openbaar visitatierapport dat naar verwachting in november beschikbaar is om op deze website te publiceren.

Huurders in het zonnetje gezet

Huurders die al 50 jaar of langer een woning bij de corporatie huren, zijn op donderdag 21 juni jl. in het zonnetje gezet.

Inspirerende belanghoudersbijeenkomst

Lek en Waard Wonen ontving op 5 juni jl. ruim 60 belanghouders (relaties) voor de jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst.

Lek en Waard Wonen gaat asbest inventariseren

De komende tijd laat Lek en Waard Wonen een asbestinventarisatie uitvoeren bij een groot deel van haar woningen.