Nieuws

 

Lek en Waard Wonen aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie Zuid-Holland

Lek en Waard Wonen is met ingang van 1 januari 2019 aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie Zuid-Holland.
De plaatselijke Klachtencommissie houdt met ingang van die datum op te bestaan.

Prestatieafspraken Molenwaard ondertekend

Op 3 december hebben de woningbouwcorporaties, de huurdersverenigingen en de gemeente Molenwaard prestatieafspraken voor 2019 ondertekend in ’t Wingerds Hof in Wijngaarden.

Bank stopt delen persoonsgegevens met zakelijke klanten

Banken gaan hun zakelijke klanten per 1 januari 2019 geen persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats van andere klanten meer doorspelen.

“Lek en Waard Wonen heeft het in zich om door te groeien naar een excellente organisatie”

Dat is het oordeel van de visitatiecommissie.
De visitatie van Lek en Waard Wonen is afgerond met mooie cijfers.

Naam onderhoudsabonnement wijzigt in serviceabonnement

De naam van het onderhoudsabonnement is gewijzigd. Voortaan spreekt Lek en Waard Wonen over het serviceabonnement.
Hiervoor is in overleg met de Huurdersstichting gekozen.

Digitalisering in kleine stapjes

Bron: CorporatieMedia – Johan van den Beld
Oktober 2018

Iedere corporatie heeft te maken met steeds meer digitaliseringsmogelijkheden. Maar waar grote woningcorporaties veelal de capaciteit hebben hierop in te spelen, moeten kleinere corporaties het met minder middelen doen.