Nieuws

 

Mogelijkheden voor online contact met Lek en Waard Wonen verruimd

In aanvulling op de mogelijkheid om online een reparatieverzoek in te dienen, biedt Lek en Waard Wonen nu ook de mogelijkheid om andere formulieren online in te vullen.

Corporaties ‘Lek en Waard Wonen’ en ‘Beter Wonen’ onderzoeken fusiemogelijkheid

Op donderdag 9 mei hebben de bestuurders van de corporaties Lek en Waard Wonen en Beter Wonen een intentieovereenkomst ondertekend om in de komende periode een fusie te onderzoeken.

Lek en Waard Wonen stapt over op een nieuwe incassodienst: AcceptEasy

De corporatie biedt per 1 mei 2019 een nieuwe incassodienst aan.

Lek en Waard Wonen start met belavonden

Lek en Waard Wonen zal in het vervolg maandelijks een avond plannen om telefonisch contact op te nemen met huurders die de huurbetaling op dat moment nog niet voldaan hebben.

Gematigde huurverhoging door Lek en Waard Wonen

Lek en Waard Wonen voert per 1 juli 2019 voor alle sociale huurwoningen een huurverhoging van 1,4% door. Dit percentage is lager dan het inflatiepercentage van 1,6%.

Belanghoudersbijeenkomst Lek en Waard Wonen besteedt aandacht aan de omgang met verwarde personen in de samenleving

Lek en Waard Wonen kijkt terug op een goed bezochte belanghoudersbijeenkomst die is gehouden op 11 april 2019.