Nieuws

 

Huurders in het zonnetje gezet

Huurders die al 50 jaar of langer een woning bij de corporatie huren, zijn op donderdag 21 juni jl. in het zonnetje gezet.

Inspirerende belanghoudersbijeenkomst

Lek en Waard Wonen ontving op 5 juni jl. ruim 60 belanghouders (relaties) voor de jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst.

Lek en Waard Wonen gaat asbest inventariseren

De komende tijd laat Lek en Waard Wonen een asbestinventarisatie uitvoeren bij een groot deel van haar woningen.

Benoeming tweede huurdercommissaris Lek en Waard Wonen

De heer André Rouwers MRE is op 14 mei jl. benoemd tot huurdercommissaris van Lek en Waard Wonen met het deskundigheidsgebied volkshuisvesting en vastgoed.

Lek en Waard Wonen aanwezig op 55+ beurs in Molenwaard

Op zaterdag 21 april is door gemeente Molenwaard voor het eerst een informatiebeurs voor 55-plussers georganiseerd.

Buurtbemiddeling Molenwaard en Giessenlanden werkt

In 2017 hebben de vrijwilligers van ElkWelzijn in Molenwaard en Giessenlanden 20 zaken van buurtbemiddeling afgerond. Ongeveer 75% van deze verzoeken is naar tevredenheid opgelost.