Nieuws

 

Lek en Waard Wonen gaat asbest inventariseren

De komende tijd laat Lek en Waard Wonen een asbestinventarisatie uitvoeren bij een groot deel van haar woningen.

Benoeming tweede huurdercommissaris Lek en Waard Wonen

De heer André Rouwers MRE is op 14 mei jl. benoemd tot huurdercommissaris van Lek en Waard Wonen met het deskundigheidsgebied volkshuisvesting en vastgoed.

Lek en Waard Wonen aanwezig op 55+ beurs in Molenwaard

Op zaterdag 21 april is door gemeente Molenwaard voor het eerst een informatiebeurs voor 55-plussers georganiseerd.

Buurtbemiddeling Molenwaard en Giessenlanden werkt

In 2017 hebben de vrijwilligers van ElkWelzijn in Molenwaard en Giessenlanden 20 zaken van buurtbemiddeling afgerond. Ongeveer 75% van deze verzoeken is naar tevredenheid opgelost.

Nieuwe huurdercommissaris voor Lek en Waard Wonen

De heer ir. R.J.E. Theeuwen MRE is met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot huurdercommissaris van Lek en Waard Wonen met het deskundigheidsgebied vastgoed en financiën.

Herstellen stormschade

Als gevolg van de storm op 18 januari jl. hebben wij erg veel meldingen van dakschade ontvangen.