Nieuws

 

Lek en Waard Wonen legt verantwoording af over maatschappelijke prestaties

Eind augustus start de wettelijk verplichte visitatie van Lek en Waard Wonen

Met de visitatie legt een corporatie verantwoording af over haar maatschappelijke prestaties in de afgelopen vier jaar.

De uitkomsten van alle gesprekken worden verwerkt in een openbaar visitatierapport dat naar verwachting in november beschikbaar is om op deze website te publiceren.

Huurders in het zonnetje gezet

Huurders die al 50 jaar of langer een woning bij de corporatie huren, zijn op donderdag 21 juni jl. in het zonnetje gezet.

Inspirerende belanghoudersbijeenkomst

Lek en Waard Wonen ontving op 5 juni jl. ruim 60 belanghouders (relaties) voor de jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst.

Lek en Waard Wonen gaat asbest inventariseren

De komende tijd laat Lek en Waard Wonen een asbestinventarisatie uitvoeren bij een groot deel van haar woningen.

Benoeming tweede huurdercommissaris Lek en Waard Wonen

De heer André Rouwers MRE is op 14 mei jl. benoemd tot huurdercommissaris van Lek en Waard Wonen met het deskundigheidsgebied volkshuisvesting en vastgoed.

Lek en Waard Wonen aanwezig op 55+ beurs in Molenwaard

Op zaterdag 21 april is door gemeente Molenwaard voor het eerst een informatiebeurs voor 55-plussers georganiseerd.