Leefbaarheid

Wat is Leefbaarheid?
Leefbaar wonen is wonen in een prettige en veilige woonomgeving, waar voor elke bewoner een goede en praktische woning beschikbaar is, in een buurt met verschillende mensen en diverse doelgroepen.

Hoe staat het met de leefbaarheid in de kernen waar wij werkzaam zijn?
De meeste mensen vinden het prettig wonen in de kernen Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort, Groot-Ammers en Langerak.
De door het ministerie ontwikkelde Leefbaarometer (www.Leefbaarometer.nl) geeft een erg positieve score aan van gemiddeld ruim voldoende tot zeer goed.

Wat doet Lek en Waard Wonen aan leefbaarheid?
Voorbeelden hiervan zijn:
* Het regelmatig verstrekken van een financiële bijdrage aan activiteiten die bijdragen aan Leefbaarheid;
* Het onderhouden en vervangen van verlichting op de achterpaden;
* Het onderhouden van de groenvoorziening in en rond diverse complexen;
* Het stimuleren van bewonersparticipatie.

Voorbeelden hiervan zijn:
– het ondersteunen van de bewonerscommissie;
– het raadplegen van het klantenpanel;
– het reageren op signalen en vragen vanuit de Huurdersstichting en de MAR;
– het vormen van klankbord- en belanghebbendengroepen bij de ontwikkeling van (nieuwbouw)projecten;
– het zo goed mogelijk begeleiden van bewoners bij conflicten, eventueel met inzet van buurtbemiddeling of professionele hulp;
– het actief deelnemen aan het gemeentelijk kernoverleg en de gemeentelijke wijkschouw;
– het participeren aan het regionale Zorgnetwerk en het lokale Signaleringsoverleg waarbinnen nauw samengewerkt wordt met de politie, welzijnsorganisaties, meldpunt Zorg en Overlast, GGD, enz.;
– het participeren in Brede School Het Carillon in Nieuw-Lekkerland.
Lek en Waard Wonen is mede eigenaar van het gebouw en levert een actieve bijdrage aan het beheer van het gebouw.

Klankbordgroepen
In een aantal kernen zijn klankbordgroepen actief. Deze klankbordgroepen bestaan uit inwoners van deze kernen en een vertegenwoordiging vanuit de gemeente.
Gezamenlijk worden knelpunten en wensen op het gebied van leefbaarheid geïnventariseerd en oplossingen voorgedragen.
Klik hier om naar de website van de klankbordgroep Groot-Ammers te gaan.
Klik hier om naar de website van de klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak te gaan.