Kwaliteitslabel

keurmerk huurlabel
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen, laten wij ons jaarlijks beoordelen door KWH.

Wat is KWH?
KWH begeleidt en stimuleert woningcorporaties bij het werken aan kwaliteit.
KWH ziet kwalliteit als een doorlopend verbeterproces, waarbij de dienstverlening aan de klant centraal staat.
KWH geeft een kwaliteitskeurmerk uit voor corporaties: het KWH-Huurlabel.
Het unieke van dit label is dat de kwaliteit van de dienstverlening door de ogen van de huurder wordt bekeken.

Wilt u aanvullende informatie?
Meer informatie over het KWH-label vindt u op www.kwh.nl of op www.ikwilzorgelooshuren.nl.