Naam onderhoudsabonnement wijzigt in serviceabonnement

De naam van het onderhoudsabonnement is gewijzigd. Voortaan spreekt Lek en Waard Wonen over het serviceabonnement.
Hiervoor is in overleg met de Huurdersstichting gekozen.

Wat is een serviceabonnement?
Klein dagelijks onderhoud is volgens de huurovereenkomst en huurvoorwaarden voor rekening van de huurder.
Met het afsluiten van een serviceabonnement kunt u de uitvoering en betaling van klein dagelijks onderhoud in uw huurwoning aan Lek en Waard Wonen overdragen.
De kosten voor het abonnement zijn € 4.90 per maand.
Onder klein dagelijks onderhoud valt bijvoorbeeld het repareren van kranen en het ontstoppen van afvoeren.

Wilt u een serviceabonnement afsluiten?
Wanneer u een serviceabonnement wilt afsluiten of er meer informatie over wilt, kunt u contact met ons opnemen.