Lek en Waard Wonen start met belavonden

Lek en Waard Wonen zal in het vervolg maandelijks een avond plannen om telefonisch contact op te nemen met huurders die de huurbetaling op dat moment nog niet voldaan hebben.

Een huurachterstand kan de beste overkomen
Het op tijd signaleren van betalingsproblemen is belangrijk. Soms weet de huurder niet van de achterstand. Een andere keer is er sprake van serieuze betalingsproblematiek. Dat wil Lek en Waard Wonen graag vroegtijdig weten.

Samen tot een oplossing komen
Vroeger werd een brief gestuurd. Steeds vaker bleek dat de brief niet goed gelezen werd.
Daarnaast wil Lek en Waard Wonen graag laagdrempelig contact met de huurder houden.
Eventuele problemen komen bij een telefoongesprek eerder aan het licht.
Tijdens het telefoongesprek bespreken we hoe we samen tot een goede oplossing voor de huurachterstand kunnen komen.
Wanneer gewenst, kunnen we adviseren welke instanties de huurder kunnen helpen bij het oplossen van eventuele schulden.

De medewerkers zijn getraind
De medewerkers die de huurders bellen, zijn hiervoor getraind.
Tijdens de training hebben zij geleerd hoe zij deze telefoongesprekken op een professionele manier kunnen voeren, waarbij betrokkenheid bij de huurder hoog in het vaandel staat.