Belanghoudersbijeenkomst Lek en Waard Wonen besteedt aandacht aan de omgang met verwarde personen in de samenleving

20190411_153711_resized    20190411_154922_resized

Lek en Waard Wonen kijkt terug op een goed bezochte belanghoudersbijeenkomst op 11 april 2019.  De bijeenkomst stond in het teken van een terugblik op de visitatie en aandacht voor de omgang met verwarde personen in de samenleving.

De voorzitter van de visitatiecommissie, Hein Albeda, gaf een terugblik op de visitatie die heeft plaatsgevonden in 2018. Hij wees de aanwezigen er met name op dat de mooie cijfers die Lek en Waard wonen met de visitatie heeft gescoord, niet vanzelfsprekend zijn in de corporatiebranche. Ook constateerde hij dat er sprake is van een grote lokale betrokkenheid bij Lek en Waard Wonen, mede op basis van de grote opkomst tijdens de belanghoudersbijeenkomst. Hij vermoedde daarbij dat met name het onderwerp van de volgende spreker daar de reden voor zou zijn.

Deze spreker was Jaap de Gruijter, voorzitter Raad van Bestuur van De Hoop GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Deze sprak op verzoek van de corporatie over de omgang met verwarde personen in de samenleving. Hij wees de aanwezigen op het feit dat mensen met problemen na hun behandeling een plaats (lees: huis) in de samenleving nodig hebben en dat, wanneer die plaats hen niet geboden wordt, de kans op een terugval in hun problematiek erg groot is. Daarbij is een plaats in de samenleving in een omgeving waar ook het persoonlijke netwerk van de betreffende persoon aanwezig is, de meest logische. Mede gezien de bezuiniging die in de afgelopen jaren in de hulpverlening heeft plaatsgevonden, zal de samenleving moet leren omgaan met mensen met ander gedrag dan wat als ‘normaal’ wordt ervaren.

Op basis van de aanbevelingen door de visitatiecommissie had Lek en Waard Wonen voorafgaand aan de bijeenkomst aan een deel van de belanghouders een enquête voorgelegd. Directeur-bestuurder Adrie Tukker gaf tijdens de bijeenkomst in grote lijnen terug wat deze enquête had opgeleverd en zegde toe om hierover met de belanghouders nader in gesprek te gaan.