Kan ik een huurwoning kopen?

Wanneer en hoe wordt een huurwoning te koop aangeboden?
Stichting Lek en Waard Wonen heeft een aantal huurwoningen gelabeld voor verkoop.
Wanneer één van deze woningen leegkomt, bieden wij de mogelijkheid om de woning te kopen.
De woning zal getaxeerd worden door een onafhankelijke taxateur. Deze stelt een NWWI gevalideerd taxatierapport op.
De woning wordt conform marktwaarde aangeboden op de website Woongaard en op onze website.

Ik ben een zittende huurder en wil mijn woning kopen
Dat kan alleen als de woning door Lek en Waard Wonen is gelabeld voor verkoop.
U kunt contact opnemen met ons kantoor om een taxatierapport op te laten stellen. Een taxatierapport is een half jaar geldig.
De kosten voor het opstellen van een taxatierapport nemen wij eenmalig voor onze rekening.  Wanneer u binnen het halfjaar nadat het taxatierapport is opgesteld geen gebruik maakt van de aanbieding, vervalt deze.
Hoe u kunt reageren op een koopwoning leest u hier.