Corona-crisis

De Coronacrisis heeft gevolgen voor veel mensen. Mogelijk is het voor u nu moeilijk om de huur te betalen. Hieronder leggen we aan u uit wat we in dat geval voor u kunnen betekenen.

Betalingsregeling
Omdat de situatie niet voor iedereen hetzelfde is, kunnen we een  betalingsregeling maken die past bij uw situatie.
Ons advies is om niet te lang te wachten maar hierover zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

Werkzaam in een getroffen sector
Het kan zijn dat u in loondienst bent in een sector die problemen ondervindt van het Coronavirus. Bijvoorbeeld omdat u werkt in een sector waar op dit moment geen of weinig werk is. We willen dan met u mee denken, hoe de huur wel kan worden voldaan.

Wat kunt u doen als u ondernemer of zzp’er bent
Op de website van de gemeente Molenlanden (www.molenlanden.nl/financiele-regelingen-ondernemers) zijn verschillende regelingen te vinden waar ondernemers en zzp’ers voor in aanmerking komen.

Hieronder treft u een overzicht van regelingen die voor ondernemers zijn opgesteld:

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers:

Dit is een inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum voor max. 3 maanden.
Mogelijkheid voor een lening van voor bedrijfskapitaal.
Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van: https://www.avres.nl/home/nieuws_41882/item/tozo-regeling-voor-zelfstandig-ondernemers-waaronder-zzp_10753.html

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die te maken hebben met omzetverlies. Deze ondernemers worden met deze regeling tegemoetgekomen om hun werknemers met een vast en flexibel contract door te betalen. De regeling komt in plaats van de regeling werktijdverkorting.
Deze regeling geldt ook voor werknemers waarvan de werkgever geen doorbetalingsverplichting heeft.

 • Uitstel betaling lokale belastingen tot 31-7-2020

Er worden in deze periode geen herinneringen of aanmaningen hierover verstuurd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met vakteam financiële administratie via het centrale telefoonnummer 088- 75 15 000

 • Uitstel betaling Waterschap Rivierenland

Meer informatie hierover vindt u op : https://www.bsr.nl/home/calamiteitenpagina_3788/item/mogelijkheid-tot-uitstel-van-betaling-voor-ondernemers_2102.html

 • Uitstel betaling belastingen voor min. 3 maanden
  • Inkomensbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 • Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren € 4000,-

Voorwaarde is dat u op 15 maart 2020 KVK geregistreerd was met een van de SBI codes in het KVK Handelsregister (deze codes zijn terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland).
Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen hier gebruik van maken.
Meer informatie hierover vindt u op de website:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/aanvraaginformatie

 • Verruimde borgstelling Midden- en Klein Bedrijf regeling is versneld open.

Meer informatie hierover vindt u op de website:
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open

 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Kleine ondernemers wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente wordt automatisch verlaagd naar 2 %.
Meer informatie vindt u op de website:  https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/

 • Zorgverzekeraars gaan een deel van hun financiële reserves inzetten om verschillende zorgverleners (onder meer tandartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, wijkverpleegkundige, zelfstandige behandelcentra en medisch-specialistische zorgverleners) te compenseren voor omzetverliezen als gevolg van het Coronavirus.

Neem direct contact op
Nogmaals, wacht niet te lang en neem contact met ons op via telefoonnummer 0184-688181 of mail naar incasso@lwwonen.info