Automatische incasso

Bedankt voor het invullen van het formulier. U ontvangt een kopie naar uw emailadres.

 

Wij gebruiken deze gegevens zolang de machtiging actief is. Na werkingsduur (intrekking van de machtiging of na afloop van de huurovereenkomst) worden de gegevens nog 1 jaar bewaard.