75 jaar Lek Waard en Wonen

Op 26 juli 2021 bestaat Lek en Waard Wonen 75 jaar!
Om dit jubileum te vieren, organiseren we na 26 juli drie feestelijke activiteiten.

Activiteit 1: Verbeter de leefbaarheid in uw wijk

Lek en Waard Wonen zorgt al 75 jaar voor goed en betaalbaar wonen en zet zich in voor leefbaarheid. Daarom hebben wij ervoor gekozen om alle huurders van Lek en Waard Wonen de kans te geven een idee of wens op het gebied van leefbaarheid uit te (laten) voeren. Heeft u altijd al een goed idee gehad om uw straat leefbaarder of veiliger te maken? Dan is dit uw kans! Wij horen graag uw idee!

Samen met de Huurdersorganisatie maken we een keuze uit de ingestuurde ideeën en in september/oktober willen we samen met u en de Huurdersorganisatie de wensen invullen. Wij stellen hiervoor materiaal, handen en/of geld beschikbaar.

Wens insturen

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren? Stuur dan uw wens vóór 31 juli a.s. naar wensen-75jaar@lwwonen.info of bel naar 0184-688181. Geef in uw e-mail aan met wie u deze wens instuurt, voor welke straat of wijk dit is bedoeld en beschrijf uw wens zo uitgebreid mogelijk. Tekeningen, foto’s, kosten, alles wat u zelf aanlevert, helpt bij de beoordeling van uw wens.

Uw wens ingestuurd, en dan?

U heeft uw verzoek ingediend. Wat kunt u daarna van ons verwachten?
Begin augustus zullen we met iedereen die een wens heeft ingeleverd contact opnemen om over uw wens van gedachten te wisselen.
Hierna zullen we samen met de Huurdersorganisatie één of meerdere plannen kiezen. We realiseren ons dat dit midden in de schoolvakantie is, maar dat geeft ons meer tijd om alles voor eind september voor te bereiden.

Wij lezen of vernemen binnenkort graag uw wens voor uw straat of buurt!

Voorwaarden

Alle wensen die wij ontvangen zullen beoordeeld worden. Er zijn namelijk wel een aantal voorwaarden waaraan de wensen moeten voldoen:

  • De activiteit moet een blijvend karakter hebben en moet een positief effect hebben op de wijk of straat en het plezier tussen bewoners bevorderen.
  • Het idee moet uitvoerbaar zijn in of om het bezit van LWW.
  • Het moet een activiteit zijn die met een aantal mensen (combinatie van mensen uit de wijk en medewerkers van Lek en Waard Wonen en de Huurdersorganisatie) in 1 werkdag gestart en afgerond kan worden.
  • Er moeten vooral handen en materialen voor nodig zijn en geen grote investeringen.
  • Het mag geen risico’s met zich meebrengen die Lek en Waard Wonen niet kan dragen (zo mogen wij veiligheidshalve helaas geen speeltuintoestellen opknappen en of plaatsen).
  • De activiteit in het gebied of de ruimte moet breed toegankelijk zijn; Lek en Waard Wonen doet daardoor liever niet iets voor 1 individuele vereniging.

Eén aspect willen wij nog benadrukken; alleen dit jaar stelt Lek en Waard Wonen materialen, handen of geld beschikbaar. Het is daarom goed om dat bij het bedenken van het idee in uw achterhoofd te houden. Bijvoorbeeld het plaatsen van plantjes is heel kleurrijk en vrolijk, maar hoe ziet dat er volgend jaar uit en wie zorgt er dan voor het onderhoud?

Activiteit 2: Wie jarig is trakteert

Bij een jubileum hoort een cadeautje en wie ‘jarig’ is trakteert!
Namens Lek en Waard Wonen willen we daarom alle huurders die dit jaar ook 75 worden (of zijn geworden), in het zonnetje zetten. Naast de huurders die in 1946 zijn geboren, willen we ook de geboorte van alle baby’s van huurders die dit jaar geboren zijn/worden vieren.

Als huurder in 1946 geboren?

Bent u geboren in 1946, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Graag ontvangen we vóór 1 september een berichtje met uw naam, adres, en geboortedatum. U kunt uw berichtje sturen naar verrassing@lwwonen.info Uiteraard mag u ook bellen en de gegevens telefonisch aan ons doorgeven.

Als huurder een baby gekregen in 2021?

Naast de huurders die in 1946 zijn geboren, willen we ook de geboorte van alle baby’s van huurders die dit jaar geboren zijn/worden vieren.
Is er bij u in 2021 een baby geboren, dan kunt u uw geboortekaartje mailen naar verrassing@lwwonen.info of naar ons opsturen (mag ook een kopie zijn). Graag ontvangen we uw geboortekaartje vóór 1 september 2021.

Voor geboortes na 1 september kunt u tot het einde van het jaar uw geboortekaartje naar ons mailen/sturen en dan zorgen we dat er aan het einde van het jaar alsnog een leuke attentie naar u toekomt.

Activiteit 3: Fietstocht met ijsje

We wonen in een prachtig gebied en hebben daarom speciaal voor onze huurders een aantal knooppuntfietsroutes uitgezet die vanaf 26 juli a.s. gereden kunnen worden. En omdat Lek en Waard Wonen ‘jarig’ is, trakteert de corporatie onderweg op ijs!

Tijdens de fietsroute wordt u gewezen op bepaalde gebouwen en complexen van de corporatie. U kunt de routes op eigen gelegenheid rijden, wanneer het u zelf uitkomt.

En onderweg kunt u genieten van een lekker ijsje. Hiervoor ontvangt u per post een tegoedbon.

De routes en ijssalons (inclusief openingstijden) vindt u onder de onderstaande knop.