Vrije sector

Wat is vrije sector?
Huren in de vrije sector betekent een woning huren boven de sociale huurgrens
(€ 737,15 prijspeil 2020).
Het aanbod vindt u op www.woongaard.com onder ‘vrijesectorhuur’.
Voor een vrije sector huurwoning kunt u niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vrije sector woning?
Als uw inkomen hoger is dan € 43.574,- (prijspeil 2020).

Moet u zijn ingeschreven voor een vrije sector woning?
Nee, u hoeft zich daarvoor niet bij ons in te schrijven.

Toch ook inschrijven voor sociale verhuur?
Ook al bent u op dit moment op zoek naar een vrije sector woning, dan adviseren wij u toch om u ook in te schrijven voor een sociale huurwoning.
10% van de woningtoewijzingen op jaarbasis  mogen wij nl. doen aan huurders met een inkomen tussen € 39.055,- en € 43.574,- en 10% aan huurders met een inkomen boven € 43.574,- *) **)
Ook is het verstandig voor een situatie waarin uw inkomen (weer) lager is.
Denk aan de periode wanneer u met pensioen bent.

*)= Woningzoekenden met een urgentieverklaring vallen ook binnen deze 20%.
**)= Zie ook Sociale huur