Vrije sector

Wat is vrije sector?
Huren in de vrije sector betekent een woning huren boven de sociale huurgrens
(€ 710,68, prijspeil 2018).
Het aanbod vindt u op www.woongaard.com onder ‘vrijesectorhuur’.
Voor een vrije sector huurwoning kunt u niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vrije sector woning?
Als uw inkomen hoger is dan € 41.056,- (prijspeil 2018).

Moet u zijn ingeschreven voor een vrije sector woning?
Nee, u hoeft zich daarvoor niet bij ons in te schrijven.

Toch ook inschrijven voor sociale verhuur?
Ook al bent u op dit moment op zoek naar een vrije sector woning, dan adviseren wij u toch om u ook in te schrijven voor een sociale huurwoning.
10% van de woningtoewijzingen op jaarbasis  mogen wij nl. doen aan huurders met een inkomen tussen € 36.798,- en € 41.056,- en 10% aan huurders met een inkomen boven € 41.056,- *) **)
Ook is het verstandig voor een situatie waarin uw inkomen (weer) lager is.
Denk aan de periode wanneer u met pensioen bent.

*)= Woningzoekenden met een urgentieverklaring vallen ook binnen deze 20%.
**)= Zie ook Sociale huur