Onze missie

Onze missie
Goed en betaalbaar wonen.

Onze visie
Lek en Waard Wonen is dé verhuurder van sociale huurwoningen in de kernen Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk, Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak in de gemeente Molenlanden.
We zetten ons als krachtige en wendbare organisatie in voor goede en betaalbare huisvesting in een prettige omgeving.
Huurders bepalen zelf waar en in welke woning zij willen wonen.
Als organisatie zijn wij toegankelijk en via diverse kanalen bereikbaar.
We zorgen ervoor dat huurders snel geholpen worden en dat we maatwerk leveren.
Huurders zijn tevreden over onze dienstverlening.

Om onze visie mogelijk te maken willen we ons als organisatie verbinden met huurders en maatschappelijke partners om.
Het is daarbij belangrijk dat we als organisatie de komende jaren voldoende wendbaar en flexibel zijn.
Ontwikkelingen gaan snel en daarmee verandert ook de vraag waarop wij moeten inspelen.

Onze kernwaarden
1. Betrouwbaar
Lek en Waard Wonen komt haar beloftes na: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Huurders en maatschappelijke partners weten daardoor wat ze aan ons hebben.

2. Benaderbaar
We zijn aanspreekbaar voor onze huurders en maatschappelijke partners. Zij kunnen ons via diverse communicatiekanalen eenvoudig bereiken. We reageren adequaat op vragen of mogelijke problemen. We zijn laagdrempelig en goed benaderbaar door ruime openingstijden van het kantoor, een goede telefonische bereikbaarheid en twee steunpunten waar huurders wekelijks terecht kunnen.

3. (Lokaal) betrokken
We zijn lokaal betrokken bij de mensen en organisaties waarmee we samenwerken, in het bijzonder onze huurders. We helpen zoeken naar oplossingen, waarbij we luisteren naar en ons kunnen verplaatsen in een ander. De huurder kent ons en wij kennen de huurder. Met onze directe belanghouders hebben we korte lijnen.

4. Ondernemend
We zijn proactief in ons werk. Signalen, kansen, problemen of ontwikkelingen die wij tijdens ons dagelijks werk waarnemen, pakken we voortvarend op. We nemen de verantwoordelijkheid door zelf te komen zelf met (voorstellen voor) verbetering of vernieuwing als onderdeel van onze de dienstverlening.