Onze missie

Onze missie
Lek en Waard Wonen is een maatschappelijke organisatie die werkt aan goed wonen met acceptabele woonlasten en leefbare wijken, vooral voor mensen met een lager inkomen of een kwetsbare positie op de woningmarkt. Dit doen we samen met onze partners.

Wij verbinden ons met bewoners en maatschappelijke partners om – in overleg met elkaar en door middel van samenwerking – invulling te geven aan leefbare dorpskernen in de gemeente Molenwaard.

De medewerkers zetten hun talenten in om professioneel, klantgericht en slagvaardig te werken.

Toelichting missie
Lek en Waard Wonen is een sociaal ingestelde corporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Onze belangrijkste taak is het beschikbaar stellen van betaalbare en kwalitatief goede woningen aan mensen met een minder sterke maatschappelijke positie. Zij vormen de primaire doelgroep.

Daarnaast richten wij ons ook op huurders met een midden- of hoger inkomen.

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid streven wij er naar om in te spelen op ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw en een zo goed mogelijke leefomgeving tot stand te brengen.

Dit doen wij in overleg met de gemeente en andere maatschappelijke instellingen, zoals de huurdersvereniging en zorg- en welzijnsinstellingen.