Woonvoorzieningen volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat zijn woonvoorzieningen
Woonvoorzieningen zijn aanpassingen in uw woning waarmee u zo lang mogelijk zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.

Voorbeelden van woonvoorzieningen:
– plaatsen douchezitje;
– verwijderen van drempels;
– plaatsen traplift;
– aanpassingen in de keuken;
– aanpassingen in toilet of badkamer;
– aanbouw aan de woning.

Hoe kunt u voor een woonvoorziening in aanmerking komen?
U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of u voor een woonvoorziening in aanmerking komt.
Wanneer de gemeente van mening is dat u voor een woonvoorziening in aanmerking komt, wordt de voorziening ook door de gemeente en op kosten van de gemeente geplaatst.

Wat als u niet voor een woonvoorziening in aanmerking komt via de gemeente.
Wanneer de gemeente van mening is dat het over een algemene voorziening gaat, waar u zelf in moet voorzien, kunt u contact met ons opnemen.
Wij beoordelen in zo’n geval eerst of de aanpassing bij u geplaatst kan worden.
Is dat het geval, dan maken wij onderscheid tussen seniorenwoningen en andere woningen.
Bij seniorenwoningen nemen wij alle kosten voor onze rekening.
Bij alle andere woningen betalen wij de arbeidskosten en zijn de materiaalkosten voor uzelf.