Sociale huur

Wat is een sociale huurwoning?
Een sociale huurwoning is een woning met een netto huur van maximaal € 737,14 (prijspeil 2020).

Wie komt in aanmerking voor een sociale huurwoning?
De algemene regel is dat woningzoekenden met een inkomen lager dan € 39.055,- in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Daarnaast mogen corporaties 10% van het aantal woningtoewijzingen op jaarbasis doen aan huurders met een inkomen tussen € 39.056 en € 43.574,-
Sinds 1 juli 2015 mogen corporaties ook nog 10% van het aantal woningtoewijzingen op jaarbasis doen aan huurders met een inkomen boven € 43.574,-

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2019.
Het gaat om het belastbaar jaarinkomen van de hoofdaanvrager en de medeaanvrager.

Op welke manier wordt beoordeeld of u kunt huren?
Op het moment dat u geselecteerd bent voor een woning en u heeft aangegeven dat u de woning wilt huren, dan zal uw financiële situatie worden beoordeeld volgens de toewijzingsregels. Deze toewijzingsregels zijn te vinden op www.woongaard.com. Naast de beoordeling op basis van de toewijzingsregels, wordt ook nagegaan of u een schuld heeft. Dit kan een reden zijn om een huurder te weigeren en zal per situatie worden beoordeeld.

In welk gebied kunt u huren?
Binnen Woongaard werken 16 corporaties samen, verspreid over 4 regio’s:
– Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
– Bommelerwaard
– Land van Heusden en Altena
– Rivierenland

Urgentie
In uitzonderlijke situaties kunt u met voorrang (= urgentie) voor een woning in aanmerking komen. Bijvoorbeeld bij een medische of sociale noodzaak.

De urgentie wordt beoordeeld door de gemeente Molenlanden.
Aan de hand van de urgentiewijzer kunt u lezen of u in aanmerking komt. Deze wijzer of het aanvragen van een urgentie kan via deze link van de gemeente.