Onze oorsprong

Onze oorsprong
Lek en Waard Wonen is ontstaan uit een fusie op 1 april 2017 tussen Woningstichting Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen.

Woningstichting Nieuw-Lekkerland is oorspronkelijk opgericht op 2 oktober 1916 onder de naam “Vereniging tot verbetering van de volkshuisvesting te Kinderdijk (gemeente Nieuw-Lekkerland) en omliggende gemeenten”.
In de volksmond noemde men het “de vereniging met de lange naam”.
Direct na de Tweede Wereldoorlog nam het College van Burgemeester en wethouders van Nieuw-Lekkerland een afwachtende houding aan.
Omdat er woningnood was, nam een aantal inwoners hier geen genoegen mee. Deze inwoners belegden op 26 juli 1946 een vergadering die druk bezocht werd.
Deze vergadering leidde tot de oprichting van Woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’. Vanaf dat moment waren er twee woningbouwverenigingen in Nieuw-Lekkerland.
In 1982 besloten beide besturen om te fuseren. De naam van de vereniging werd gewijzigd in ‘Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland’.
In 2016 is de vereniging omgezet in een stichting en verder gegaan onder de naam Woningstichting Nieuw-Lekkerland.
Klik hier voor een filmpje over de geschiedenis van ‘Woningstichting Nieuw-Lekkerland’.

Woningbouwstichting “Lek en Waard Wonen” is oorspronkelijk opgericht op 14 januari 1949, onder de naam Woningstichting “Groot-Ammers”.
Begin 1972 werd het woningbezit van de toenmalige gemeenten Langerak en Nieuwpoort met dat van de stichting samengevoegd.
Naar aanleiding van de samenvoeging werd de naam gewijzigd in Woningbouwstichting “Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak”.
Na ruim vijftig jaar vond men het eind 2000 tijd om het uiterlijk weer eens op te frissen, vandaar dat gelijktijdig met de modernisering van de statuten, gekozen werd voor een nieuw logo en een nieuwe naam.
Op 23 mei 2001 werd de naam van de stichting gewijzigd in Woningbouwstichting “Lek en Waard Wonen”.