Maatschappelijke Adviesraad

De leden van Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van Lek en Waard Wonen die was aangesteld per 1 april 2017, hebben na een periode van tweeënhalf jaar collectief besloten om het lidmaatschap neer te leggen.

In de afgelopen periode heeft de MAR “geprobeerd het beste eruit te halen, hebben de leden met elkaar zeer hard nagedacht of en hoe ze hun inbreng zinvoller zouden kunnen maken en hebben ze mensen van buitenaf gevraagd daarin mee te denken.”
Kortom de leden hebben intensief en met betrokkenheid geprobeerd van de MAR een orgaan te maken dat er toe zou doen.
Dit heeft echter geen afdoende resultaten opgeleverd en alle leden van de MAR hebben daarom in september jl. collectief besloten het lidmaatschap te beëindigen.
Zij zien voor de MAR geen meerwaarde “omdat de Huurdersstichting en de Raad van Commissarissen zeer capabel zijn. En ook omdat zij van mening zijn dat Lek en Waard Wonen een goed functionerende corporatie is, waar de medewerkers weten wat er speelt in het vrij kleine werkgebied.”

 

Begin december heeft de corporatie de leden van de MAR tijdens een afscheidsbijeenkomst bedankt voor hun inzet.