Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder van Lek en Waard Wonen is Adrie Tukker-Blok.

Taken en bevoegdheden
– Besturen van de corporatie en leiding geven aan de dagelijkse werkzaamheden.
– Eindverantwoordelijk voor het beleid en het besturen van de onderneming in de zin van de wet.
– Bevoegd besluiten te nemen tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
– Verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de onderneming.
– Voorzitter van het managementteam en daaraan sturing en leiding geven op basis van overleg.
– Verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de organisatie en de uit te voeren werkzaamheden.
– Zorgdragen voor het opstellen en de uitwerking van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de corporatie.

Reglement
Het bestuursreglement kunt u hier vinden.

Beloning directeur-bestuurder
Informatie over de beloning van de directeur-bestuurder kunt u hier vinden.