UITNODIGING

Op 11 april 2019 organiseert Lek en Waard Wonen de jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst.

Lek en Waard Wonen wil 10 huurders gelegenheid geven om deze bijeenkomst bij te wonen.

De belanghoudersbijeenkomst is een bijeenkomst waarvoor allerlei relaties van de corporatie uitgenodigd worden. Voorbeelden hiervan zijn: zorginstellingen, collega-corporaties, vluchtelingenwerk, bewonerscommissies, de Huurdersstichting, de Maatschappelijke Adviesraad, diverse medewerkers van de gemeente, etc.
Ook alle medewerkers van Lek en Waard Wonen zijn aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst op 11 april kijken we terug op de visitatie van 2018 (een verplicht onderzoek naar de maatschappelijke prestaties van de corporatie) en besteden we aandacht aan het onderwerp ‘verwarde personen in onze samenleving’.

De eerste 10 huurders die zich vóór 30 maart 2019 voor deze bijeenkomst aanmelden op mail@lwwonen.info zullen wij een uitnodiging sturen.

foto belanghoudersbijeenkomst 5 juni 2018

(foto belanghoudersbijeenkomst 2018)