Samenwerking tussen Huurdersverenigingen en Lek en Waard Wonen

Op 29 augustus 2017 hebben de directeur-bestuurder van Lek en Waard Wonen en de voorzitters van Huurdersvereniging Nieuw-Lekkerland en Huurdersvereniging Lek en Waard Wonen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Adrie Tukker, directeur-bestuurder van Lek en Waard Wonen, vindt het een mooie stap in de prettige samenwerking tussen de corporatie en de beide verenigingen maar vindt het vooral erg plezierig dat de verenigingen ervoor gekozen hebben om de overeenkomst gezamenlijk te ondertekenen en niet ieder apart. Dit bevestigt de goede samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen de twee verenigingen die ook plannen hebben om met elkaar te gaan fuseren.

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om de huurdersorganisatie en bewonerscommissie(s) goede mogelijkheden te bieden om de belangen van de huurders te behartigen. De overeenkomst is gebaseerd op de Wet op het overleg huurders verhuurders (WOHV).