Rectificatie Huurdersstichting

In het artikel “Koken inductie schoner en veiliger” in Huurderspunt nr.1 – februari 2019 staat vermeld dat huurders bij de verhuurder kunnen vragen om de installatie van een inductiekookplaat.
Dit artikel is door de Huurdersstichting abusievelijk overgenomen uit een blad van de Woonbond.

Aanschaf van apparatuur en de hiervoor benodigde (extra) voorzieningen zijn altijd voor rekening van de huurder.

De Huurdersstichting biedt hiervoor excuses aan.