Mogelijkheden voor online contact met Lek en Waard Wonen verruimd

In aanvulling op de mogelijkheid om online een reparatieverzoek in te dienen, biedt Lek en Waard Wonen nu ook de mogelijkheid om andere formulieren online in te vullen.

Op deze website onder ‘ik ben huurder’ vindt u de beschikbare formulieren.

Dit zijn:

  • reparatieverzoek melden
  • doorlopende machtiging
  • huuropzegging
  • zelf veranderingen aanbrengen
  • klacht over dienstverlening

Op deze manier wil Lek en Waard Wonen de mogelijkheden voor huurders verruimen om op hun eigen tijd en vanaf iedere plaats verzoeken bij de corporatie neer te leggen.

De corporatie neemt het ontvangen formulier binnen 1 tot 5 werkdagen in behandeling, afhankelijk van om welk formulier het gaat.