Gematigde huurverhoging door Lek en Waard Wonen

Lek en Waard Wonen voert per 1 juli 2019 voor alle sociale huurwoningen een huurverhoging van 1,4% door. Dit percentage is lager dan het inflatiepercentage van 1,6%.
(Inflatie = de waardevermindering van het geld als gevolg van prijsstijgingen)

In 2017 heeft Lek en Waard wonen met de huurdersorganisaties een afspraak gemaakt over de huurverhoging voor de jaren 2017, 2018 en 2019, namelijk inflatie volgend. Op basis van die afspraak mag per 1 juli 2019 een huurverhoging van maximaal 1,6% doorgevoerd worden.

Zoals ook in het ondernemingsplan van de corporatie is vastgelegd, vindt Lek en Waard Wonen het belangrijk dat de huur betaalbaar blijft voor de huurders.
Daarom is besloten om de huur voor alle sociale huurwoningen in 2019 met niet meer dan 1,4% te verhogen.

Lek en Waard Wonen vindt het belangrijk om een betrouwbare partner te zijn, zowel voor de huurders als voor alle partijen waarmee de corporatie samenwerkt.