Fusie tussen Lek en Waard Wonen en Beter Wonen Streefkerk

Stichting Lek en Waard Wonen en Stichting Beter Wonen Streefkerk hebben besloten om per 1 april 2020 te gaan fuseren. Hiertoe is een aanvraag voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties.
Na goedkeuring door de Autoriteit Woningcorporaties zal de fusiecorporatie doorgaan onder de naam Lek en Waard Wonen. De medewerkers van Beter Wonen gaan mee naar de fusieorganisatie.

Vanaf 1 januari worden de administraties van de corporaties al samengevoegd. Via een brief zijn de huurders van Beter Wonen Streefkerk op de hoogte gebracht van de veranderingen per 1 januari 2020.

Lek en Waard Wonen heeft als doelstelling ‘goed wonen tegen betaalbare huren’. De kracht van de corporatie is het persoonlijke contact met de huurders. Door de fusie ontstaat een corporatie met ca. 2.600 sociale huurwoningen. De ca. 300 woningen uit Streefkerk die erbij komen, maken het enerzijds mogelijk om nog steeds een kleine corporatie te blijven waar ruimte is voor persoonlijk contact met de huurders.  Anderzijds geeft het de corporatie iets meer slagkracht.

Het kantoor in Streefkerk is voorlopig nog in gebruik. In de toekomst wordt een steunpunt in de Strevenaer in Streefkerk geopend.