Autoriteit keurt fusie corporaties goed

De Autoriteit Woningcorporaties heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen fusie tussen Stichting Lek en Waard Wonen en Woningbouwstichting Beter Wonen.

De fusie vindt plaats per 1 april 2020. De fusiecorporatie gaat door onder de naam Lek en Waard Wonen en heeft na de fusie ruim 2.600 sociale huurwoningen in de verhuur in de kernen Nieuwpoort, Langerak, Groot-Ammers, Streefkerk, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

Het besluit tot fusie is genomen om continuïteit en een gezonde en toekomstigbestendige bedrijfsvoering voor Woningbouwstichting Beter Wonen te realiseren. De Autoriteit heeft vastgesteld dat door de fusie een financieel gezonde corporatie ontstaat die voldoet aan de normen van de overheid. De ca. 300 woningen uit Streefkerk die erbij komen, maken het mogelijk om nog steeds een kleine corporatie te blijven waar ruimte is voor persoonlijk contact met de huurders. Anderzijds geeft het de corporatie meer slagkracht.

Vanaf 1 januari zijn de administraties van de corporaties al samengevoegd. Het kantoor in Streefkerk is voorlopig nog in gebruik. In de toekomst wordt een steunpunt in de Strevenaer in Streefkerk geopend.