Medehuurderschap

Wanneer bent u automatisch medehuurder?
Als echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner bent u automatisch medehuurder.
Daarom is het altijd verstandig om een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan ons door te geven.

Welke andere mogelijkheid is er om als medehuurder te worden erkend?
U kunt het medehuurschap aanvragen wanneer u:
– samen met de huurder minimaal twee jaar uw hoofdverblijf op het huuradres heeft;
– samen met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.

Inwonende kinderen van 40 jaar of ouder kunnen ook medehuurderschap aanvragen.
Bij een ouder-kind relatie is er meestal geen sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en is er dus meestal geen sprake van medehuurderschap.

Op welke manier kunt u het medehuurderschap aanvragen?
U kunt het medehuurderschap schriftelijk bij ons aanvragen.
De aanvraag moet zowel door de aanvrager als door de hoofdhuurder van de woning worden ondertekend.
Bij de aanvraag hoort een uittreksel van het bevolkingsregister.
Dit uittreksel kunt u opvragen bij de Gemeentelijke Basis Administratie van de Gemeente Molenwaard.
Wij bekijken of u aan de voorwaarden voldoet en of u voldoende inkomsten heeft om de huur te betalen.

Wat zijn de rechten van de medehuurder?
Als de huurder de huur opzegt of overlijdt, kan de medehuurder het huurcontract voortzetten.
Als u ongehuwd samenwoont of geen geregistreerd partner bent, heeft u dat recht niet.

Wat zijn de plichten van de medehuurder?
De medehuurder is mede aansprakelijk voor:
– een eventuele huurschuld;
– verplichtingen die zijn ontstaan door zelf aangebrachte voorzieningen;
– het terugbrengen van de woning in de oude staat bij het opzeggen van de huurovereenkomst.