Verkoopvoorwaarden

Verkoop voorwaarden
Lek en Waard Wonen hanteert vanaf 1 januari 2014 voor de verkoop van huurwoningen een verkoopmethode zonder terugkoopverplichting.

De voorwaarden van deze verkoopmethode zijn:

 • Zowel aan de zittende huurders als starters op de koopmarkt wordt een korting verleend van 10% op de vastgestelde marktwaarde.
 • Aan de eventueel geïnteresseerde kopers met een inkomen boven € 50.000,- zal geen korting worden verleend.
 • De woning kan alleen gekocht worden voor eigen bewoning.
 • Wanneer aan de koper van een woning het kortingspercentage van 10% is verleend op de verkoopprijs, wordt hieraan een terugbetalingsverplichting verbonden.
  Bij doorverkoop binnen een periode van 5 jaar moet de korting conform de volgende staffel worden terugbetaald:
  Bij verkoop binnen 1 jaar terug te betalen aan LWW: 100%.
  Bij verkoop na 1 jaar terug te betalen aan LWW: 80%.
  Bij verkoop na 2 jaar terug te betalen aan LWW: 60%.
  Bij verkoop na 3 jaar terug te betalen aan LWW: 40%.
  Bij verkoop na 4 jaar terug te betalen aan LWW: 20%.
  Bij verkoop na 5 jaar terug te betalen aan LWW: 0%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Klant en Wonen.