Huurprijs

Uit welke onderdelen bestaat de maandelijkse huur?

1. De netto huur.
Deze huur betaalt u voor het gebruik van de woning.
De hoogte van deze huur wordt onder andere bepaald door:
– de grootte van de woning
– het type woning
– de aanwezige voorzieningen.

2. Servicekosten.
Dit zijn kosten voor door ons geleverde diensten, zoals:
– kosten voor het onderhoudsfonds
– glasverzekering
– schoonmaakkosten
– water
– elektra.

Wat zijn de wettelijke regels voor het vaststellen van de huurprijs?
In de huurprijzenwet ‘Woonruimte’ staat hoe hoog de huurprijs van een woning maximaal mag zijn.
De huurprijs is gebaseerd op woningwaarderingspunten voor onderdelen van de woning.
Het totaal van de punten wordt vermenigvuldigd met puntprijzen.
Deze puntprijzen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld.
Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de huurprijs mag zijn.

Mijn buurman betaalt minder huur voor een grotere woning. Hoe kan dat?
Zodra een woning leegkomt, kijken we opnieuw naar de huurprijs.
Dit doen we om te voorkomen dat een deel van onze woningen in de toekomst te duur wordt en we daardoor te weinig betaalbare woningen overhouden voor onze doelgroep.
Als we een leegkomende woning voor verhuur aanbieden, kan het dus voorkomen dat de gevraagde huurprijs hoger of lager is dan de huurprijs die een huurder in een naastgelegen woning betaalt.

De manier waarop we de huurprijs bepalen,is in 2017 veranderd door nieuwe wet- en regelgeving.
Het oude beleid voor het bepalen van de huurprijs hield namelijk geen rekening met de zogenaamde aftoppingsgrens.
Dit is een belangrijke grens voor huishoudens die recht hebben op huurtoeslag.
In het nieuwe beleid voor het bepalen van de huurprijs houden we hier wel rekening mee.

Wanneer wordt de huurprijs aangepast?
De huur wordt ieder jaar per 1 juli aangepast, na overleg met de Huurdersvereniging.
Uiterlijk twee maanden voor 1 juli krijgt u persoonlijk bericht over de nieuwe huurprijs.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de huuraanpassing?
Dan kunt u bezwaar maken.
U kunt dat doen door het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging’ bij ons aan te vragen.
Dit formulier moet voor de ingangsdatum van de huurverhoging ingeleverd worden.
Omdat wij u uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum informeren, heeft u acht weken om bezwaar te maken.
U krijgt schriftelijk bericht van ons of wij het eens zijn met uw bezwaar.

Let op!: op het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging’ staat welke verplichte gegevens u als bijlage moet meesturen.  Zonder deze bijlagen is uw bezwaar niet compleet.

Let op!: bent u te laat, dan kunt u bij ons geen bezwaar meer maken maar nog wel bij de Huurcommissie (zie: ‘Wat kunt u doen als wij het niet eens zijn met uw bezwaar?’)

Wat kunt u doen als wij het niet eens zijn met uw bezwaar?
Dan kunt u tot uiterlijk drie maanden na de voorgestelde ingangsdatum een verzoek indienen bij de Huurcommissie.
Uw verzoek dient dus uiterlijk 1 oktober van dat zelfde jaar door de Huurcommissie te zijn ontvangen.
De Huurcommissie zal dan een uitspraak doen over de redelijkheid van ons voorstel.
Voor informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl.