Duurzaamheid

Wat is duurzaam?
In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht.
De aarde kan het totaal van onze consumptie dan dragen, ook op langere termijn.

Wat is een Energielabel en wat is een Energie-index?
Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel overhandigen aan de koper of huurder.
(Een verhuurder hoeft alleen een energielabel te overhandigen bij een nieuw huurcontract.)
Dit energielabel voor woningen liep tot 1 januari 2015 van A tot en met G.
Sinds 1 januari 2015 is de indeling in letters verdwenen en vervangen door een cijfer.
Sindsdien wordt gesproken over de Energie-Index (EI)

Hoe lager de Energie-Index, hoe beter de energiezuinigheid.

Energielabel vóór 2015 Energie-Index (EI) sinds 1 januari 2015
A++ EI = 0,6
A+ 0,6 < EI = 0,8
A 0,8 < EI = 1,2
B 1,2 < EI = 1,4
C 1,4 < EI = 1,8
D 1,8 < EI = 2,1
E 2,1 < EI = 2,4
F 2,4 < EI = 2,7
G EI = 2,7

 

Wat betekent het voor de huurprijs?
Wanneer energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd, zal in de meeste gevallen een kleine huurverhoging gevraagd worden. Daar staat tegenover:
– lagere woonlasten;
– meer comfort voor bewoners;
– waardevermeerdering van de woningen.
Èn het draagt bij aan het milieu!