Doorstromen

Doorstromen (proefproject)

Speelt bij u wel eens de gedachte om te verhuizen naar een kleinere of gelijkvloerse woning? Huurders ouder dan 55 jaar die een sociale eengezinswoning huren van Lek en Waard Wonen kunnen met voorrang verhuizen naar de aangemerkte 55+woningen. Eén op de 3 woningen wordt geadverteerd voor doorstroming.

Lek en Waard Wonen heeft een aantal geschikte 55+woningen aangewezen voor het proefproject. Het gaat om de 55+ woningen in Nieuw-Lekkerland en Groot-Ammers*
In de advertentie op www.woongaard.com geven wij met een speciaal logo aan dat het om een doorstroomwoning gaat.
* per oktober 2020 geldt het voor alle 55+woningen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

* U bent 55 jaar of ouder.
* U laat een sociale eengezinswoning van Lek en Waard Wonen achter.
* U heeft geen huurachterstand.
* U staat ingeschreven als woningzoekende bij www.woongaard.com
of u schrijft u in vóór 18 september 2020*.
* 2e ronde aanmeldingen

Uw voordelen!
Afhankelijk van uw verzamelinkomen bieden wij al onze huurders die 55 jaar of ouder zijn en in een sociale eengezinswoning wonen voorrang om te verhuizen naar een 55+ woning.

  • Is uw verzamelinkomen lager dan € 39.055* dan behoudt u de kale huurprijs van de woning die u achterlaat.
  • Is uw verzamelinkomen hoger dan € 39.055* dan krijgt u wel voorrang, maar betaalt u de huurprijs die vermeld staat in de advertentie.
    * de grens wijzigt elk jaar in januari

Voorrang
Aan de doorstroomurgente(n), met de langste woonduur (van uw huidige adres), bieden wij als eerste de woning met voorrang aan.

Nog niet ingeschreven voor een woning?
Staat u op dit moment nog niet ingeschreven als woningzoekende, maar wilt u wel in aanmerking komen voor voorrang?
Dan kunt u zich alsnog inschrijven via www.woongaard.com.
Let op: dit moet u uiterlijk
 vóór 18 september 2020* doen om in aanmerking te kunnen komen voor de voorrangsregeling.
* 2e ronde aanmeldingen

Resultaten
Het proefproject loopt van 1 oktober 2019 t/m 30 september 2021. Hierna worden de resultaten geëvalueerd.
Bij een positieve evaluatie bestaat de mogelijkheid dat Lek en Waard Wonen het project definitief opneemt in het werkproces ‘woningtoewijzing’.

Veelgestelde vragen

Doorstroomurgentie is een voorrang die u kunt krijgen als u 55 jaar of ouder bent en vanuit een eengezinswoning (of portiekwoning die alleen bereikbaar is per trap) verhuist naar een 55+woning. Dit geldt niet voor alle 55+ woningen, maar voor de woningen die voorzien zijn van een doorstroomlogo.

Om te reageren moet u wel ingeschreven staan als woningzoekende. U moet apart aangemeld zijn voor het doorstroomproject.

Dit kunt u 1x per jaar doen binnen een bepaalde periode middels ‘het inschrijfformulier proefproject doorstroombeleid’. Via de website www.woongaard.com kunt u uw inschrijven en reageren op de woningen.

Er is een overzicht van alle 55+woningen die geschikt zijn. Het gaat om de 55+ woningen in Nieuw-Lekkerland en Groot-Ammers*. Eén op de 3 woningen wordt geadverteerd voor doorstroming. *per oktober 2020 geldt het voor alle 55+woningen.

U kunt nog wel in aanmerking komen voor een andere woning als u ingeschreven bent.
U heeft alleen geen voorrang om door te stromen naar een 55+woning, omdat u geen sociale eengezinswoning achterlaat.

Is uw verzamelinkomen onder € 39.055 en woont u in een sociale eengezinswoning, dan kunt u met de doorstroomurgentie kans maken op een duurdere woning dan die eigenlijk* bij u past. U mag in dit geval de kale huurprijs meenemen van de woning die u verlaat. Is uw verzamelinkomen hoger is dan € 39.055 en woont u in een sociale eengezinswoning, dan kunt u met de doorstroomurgentie wel voorrang krijgen, maar betaalt u de huurprijs die vermeld is in de advertentie.

* volgens de regels van Passend Toewijzen (sinds januari 2016)

De enige stijging qua huurprijs zal de jaarlijkse huurverhoging zijn of een eventuele verbetering (bijv. 2e toilet).

Ja, u kunt in aanmerking ook als uw huidige woning gelabeld is voor verkoop.

Nee, u komt niet in aanmerking voor een vergoeding. U kunt enkel met voorrang verhuizen.