Nieuws

 

Nieuwe huurdercommissaris voor Lek en Waard Wonen

De heer ir. R.J.E. Theeuwen MRE is met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot huurdercommissaris van Lek en Waard Wonen met het deskundigheidsgebied vastgoed en financiën.

Herstellen stormschade

Als gevolg van de storm op 18 januari jl. hebben wij erg veel meldingen van dakschade ontvangen.

Geen gevaarlijke Nefit-ketels in woningen Lek en Waard Wonen

Na onderzoek heeft Lek en Waard Wonen vastgesteld dat er geen gevaarlijke Nefit-ketels van het type Topline in de huurwoningen van Lek en Waard Wonen aanwezig zijn.

Benoeming nieuwe commissaris voor Lek en Waard Wonen

De heer Pieter Cornelis de Jong is met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot commissaris van Lek en Waard Wonen met het deskundigheidsgebied juridische zaken/governance.

Huurders, corporaties en gemeente zetten in op verduurzaming, leefbaarheid en betaalbare kwaliteit

De woningcorporaties en huurdersorganisaties in Molenwaard en de gemeente hebben op 5 december jl. de prestatieafspraken wonen voor 2018 officieel vastgelegd.

Samenwerking tussen Huurdersverenigingen en Lek en Waard Wonen

Op 29 augustus 2017 hebben de directeur-bestuurder van Lek en Waard Wonen en de voorzitters van Huurdersvereniging Nieuw-Lekkerland en Huurdersvereniging Lek en Waard Wonen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.