Nieuws

 

Samenwerking tussen Huurdersverenigingen en Lek en Waard Wonen

Op 29 augustus 2017 hebben de directeur-bestuurder van Lek en Waard Wonen en de voorzitters van Huurdersvereniging Nieuw-Lekkerland en Huurdersvereniging Lek en Waard Wonen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Tuinonderhoud

Lek en Waard Wonen hecht veel waarde aan de leefbaarheid in elke buurt!

Uw tuin is hier een belangrijk onderdeel van. Om de kwaliteit van de buurt op peil te houden, voeren wij periodiek tuincontroles uit in de wijken.

KWH = Kwaliteit Woningcorporaties Huursector

Ik ben benaderd door KWH. Wat is dit?
Lek en Waard Wonen biedt u graag een goede dienstverlening. Wij proberen deze steeds aan te passen en te verbeteren.
Graag willen wij weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Het is daarom mogelijk dat u de komende tijd benaderd wordt door onderzoeksbureau DESAN. Zij werken in opdracht van KWH, het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector.

Medewerkers Lek en Waard Wonen aan het werk in het vernieuwde kantoor

Op maandag 29 mei jl. zijn de medewerkers van Lek en Waard Wonen aan het werk gegaan in het vernieuwde kantoor aan de Dorpslaan.

Leden Maatschappelijke Adviesraad van Lek en Waard Wonen geïnstalleerd

Op 11 april 2017 zijn de leden van de Maatschappelijke Adviesraad van Lek en Waard Wonen officieel geïnstalleerd

Fusie corporaties

Op 1 april 2017 zijn Woningstichting Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen gefuseerd.
De fusiecorporatie gaat door onder de naam Lek en Waard Wonen.