Verkoopvoorwaarden

Lek en Waard Wonen hanteert de volgende verkoopvoorwaarden.

– Zowel aan de zittende huurders als aan starters op de koopmarkt wordt een korting verleend.
– Aan geïnteresseerde kopers met een inkomen boven € 50.000,= wordt geen korting verleend.
– Deze korting is 10% van de vastgestelde marktwaarde.
– De woning kan alleen gekocht worden voor eigen bewoning.
– Wanneer aan de koper van een woning het kortingspercentage van 10% is verleend op de verkoopprijs, wordt hieraan een terugbetalingsverplichting verbonden bij doorverkoop binnen een periode van 5 jaar conform de volgende staffel:

Bij verkoop binnen 1 jaar terug te betalen: 100%.
Bij verkoop na 1 jaar terug te betalen: 80%.
Bij verkoop na 2 jaar terug te betalen: 60%.
Bij verkoop na 3 jaar terug te betalen: 40%.
Bij verkoop na 4 jaar terug te betalen: 20%.
Bij verkoop na 5 jaar terug te betalen: 0

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Klant en Wonen.